Kroppsdelar och organ

Underindelningarna i den här listan används under ämnesord för yttre och inre kroppsdelar hos människor och djur, inklusive organ, vävnader och anatomiska områden.

Underindelningar:LCSH:Mer info:
adaptation    Underindelning under djur, kroppsdelar och organ, växter.

anatomi AnatomyUnderindelning under djur, växter, kroppsdelar och organ.

bibliografi FBibliographyUnderindelning under alla typer av ämnesord. Även formämnesord.

bibliografi över bibliografier FBibliography of bibliographyUnderindelning under alla typer av ämnesord. Även formämnesord.

bilder F   Underindelning under alla typer av ämnesord. Se även - bildverk. Även formämnesord.

bildlexikon    Underindelning under alla typer av ämnesord. Även formämnesord.

bildverk FPictorial worksUnderindelning under alla typer av ämnesord. Även formämnesord. Användning under personer: används för verk om verk som består av bilder eller andra visuella framställningar med anknytning till personen. Används inte för verk om bilder av en konstnärs verk. Se även - illustrationer; - karikatyrer och skämtteckningar; - monument; - porträtt; - tecknade serier.

datorspel FComputer gamesUnderindelning under alla typer av ämnesord. Även formämnesord.

evolution    Underindelning under djur och kroppsdelar och organ, t.ex. Fiskar - evolution; Hjärta - evolution.

faksimiler FFacsimilesUnderindelning under alla typer av ämnesord. Även formämnesord.

forskning ResearchUnderindelning under alla typer av ämnesord. Även ämnesordssträngar som innehåller en annan allmän underindelning kan vid behov vidareindelas med - forskning. Exempel: Ungdomar - drogvanor - forskning.

frakturer FracturesUnderindelning under särskilda ben och delar av kroppen, t.ex. Höfter - frakturer.

fylogeni PhylogenyUnderindelning under djur, särskilda kroppsdelar och organ, växter, t.ex. Fiskar - fylogeni; Hjärta - fylogeni; Kryptogamer - fylogeni.

fysiologi PhysiologyUnderindelning under grupper, etniska grupper, växter, djur, kroppsdelar och organ.

handböcker, manualer etc. FHandbooks, manuals, etc.Underindelning under alla typer av ämnesord. Även formämnesord.

histologi HistologyUnderindelning under särskilda djur eller grupper av djur och under särskilda organ eller delar av kroppen.

i filmen In motions picturesKan läggas till efter alla typer av ämnesord utom ämnesord för krig och revolutioner. Formateras tillsammans med allmänna ämnesord (650) som en fras i delfält a och tillsammans med institutionsnamn, personnamn och geografiska ämnesord som en underindelning. Användning under personer: Används för diskussioner om personen som tema i litteraturen. Som underindelning under ämnesord för krig och revolutioner används - och filmen. Se riktlinjerna.

- Riktlinjer
i heraldiken In heraldryKan läggas till efter alla typer av ämnesord. Formateras tillsammans med allmänna ämnesord (650) som en fras i delfält a och tillsammans med institutionsnamn, personnamn och geografiska ämnesord som en underindelning.

- Riktlinjer
i konsten In artKan läggas till efter alla typer av ämnesord utom ämnesord för krig och revolutioner. Formateras tillsammans med allmänna ämnesord (650) som en fras i delfält a och tillsammans med institutionsnamn, personnamn och geografiska ämnesord som en underindelning. Användning under personer: Används för diskussioner om personen som tema i litteraturen. Som underindelning under ämnesord för krig och revolutioner används - och konsten. Se riktlinjerna.

- Riktlinjer
i litteraturen In literatureKan läggas till efter alla typer av ämnesord utom ämnesord för krig och revolutioner. Formateras tillsammans med allmänna ämnesord (650) som en fras i delfält a och tillsammans med institutionsnamn, personnamn och geografiska ämnesord som en underindelning. Användning under personer: Används för diskussioner om personen som tema i litteraturen. Som underindelning under ämnesord för krig och revolutioner används - och litteraturen. Se riktlinjerna.

- Riktlinjer
i läromedel In textbooksUnderindelning under alla typer av ämnesord. Se riktlinjerna.

- Riktlinjer
i massmedia In mass mediaKan läggas till efter alla typer av ämnesord utom ämnesord för krig och revolutioner. Formateras tillsammans med allmänna ämnesord (650) som en fras i delfält a och tillsammans med institutionsnamn, personnamn och geografiska ämnesord som en underindelning. Användning under personer: Används för diskussioner om personen som tema i litteraturen. Som underindelning under ämnesord för krig och revolutioner används - och massmedia. Se riktlinjerna.

- Riktlinjer
i operan    Kan läggas till efter alla typer av ämnesord. Formateras tillsammans med allmänna ämnesord (650) som en fras i delfält a och tillsammans med institutionsnamn, personnamn och geografiska ämnesord som en underindelning.

- Riktlinjer
i pressen In massmediaKan läggas till efter alla typer av ämnesord utom ämnesord för krig och revolutioner. Formateras tillsammans med allmänna ämnesord (650) som en fras i delfält a och tillsammans med institutionsnamn, personnamn och geografiska ämnesord som en underindelning. Användning under personer: Används för diskussioner om personen som tema i litteraturen. Som underindelning under ämnesord för krig och revolutioner används - och pressen. Se riktlinjerna.

- Riktlinjer
i reklamen    Kan läggas till efter alla typer av ämnesord. Formateras tillsammans med allmänna ämnesord (650) som en fras i delfält a och tillsammans med institutionsnamn, personnamn och geografiska ämnesord som en underindelning.

- Riktlinjer
kirurgi SurgeryUnderindelning under grupper, etniska grupper, kroppsdelar och organ och sjukdomar. Används inte under ämnesord för personer med särskilda sjukdomar. Använd i stället [sjukdom] - kirurgi

konferenser FCongressesUnderindelning under alla typer av ämnesord. Även formämnesord.

tidigare - kongresser. Ändrat 2002-12.
kronologi FChronologyUnderindelning under alla typer av ämnesord. Även formämnesord.

lexikon FDictionariesUnderindelning under alla typer av ämnesord. Även formämnesord.

mikrobiologi MicrobiologyUnderindelning under djur, sjukdomar, material, kroppsdelar och organ och växter.

missbildningar AbnormalitiesAllmän underindelningen under djur, växter, kroppsdelar och organ

muskler MusclesUnderindelning under särskilda organ och kroppsdelar, t.ex. Fötter - muskler

parasiter ParasitesUnderindelning under djur och kroppsdelar och organ, t.ex. Fiskar - parasiter; Tarmar - parasiter.

periodika FPeriodicalsUnderindelning under alla typer av ämnesord. Även formämnesord.

på scenen    Kan läggas till efter alla typer av ämnesord. Formateras tillsammans med allmänna ämnesord (650) som en fras i delfält a och tillsammans med institutionsnamn, personnamn och geografiska ämnesord som en underindelning. Hit verk om hur en särskild företeelse gestaltats på scen. För verk som diskuterar dramers texter används underindelningen - i litteraturen. Se riktlinjerna.

- Riktlinjer
på tv On televisionKan läggas till efter alla typer av ämnesord. Formateras tillsammans med allmänna ämnesord (650) som en fras i delfält a och tillsammans med institutionsnamn, personnamn och geografiska ämnesord som en underindelning. Se även ämnesord för särskilda typer av tv-program, t.ex. Sportprogram i tv.

- Riktlinjer
recensioner FReviewsUnderindelning under alla typer av ämnesord. Även formämnesord.

sjukdomar DiseasesUnderindelning under djur, grupper, etniska grupper och kroppsdelar och organ. Se även underindelningarna - hälsa, - hälso- och sjukvård.

sjukdomar  - alternativa terapimetoderDiseasesUnderindelning under djur, grupper, etniska grupper och kroppsdelar och organ.

sjukdomar  - behandlingDiseasesUnderindelning under djur, grupper, etniska grupper och kroppsdelar och organ.

skydd ProtectionUnderindelning under allmänna ämnesord, grupper, kroppsdelar och organ och växter. Används även under utrustningar och konstruktioner. Används för verk om hur man skyddar dessa objekt eller personer från fysisk skada eller skadegörelse.

uppslagsverk FEncyclopediasUnderindelning under alla typer av ämnesord. Även formämnesord.

utställningar ExhibitionsUnderindelning under alla typer av ämnesord. För kataloger till utställningar används formämnesordet - utställningskataloger.

utställningskataloger FExhibitionsUnderindelning under alla typer av ämnesord. För verk om utställningar, som inte handlar om utställningskataloger används den allmänna underindelningen - utställningar. Även formämnesord.

webbplatser FComputer network resourcesUnderindelning under alla typer av ämnesord. Även formämnesord.

åldrande AgingUnderindelning under kroppsdelar och organ, djur och växter, t.ex. Hjärta - åldrande; Fötter - åldrande; Boskap - åldrande; Hästar - åldrande.

ämnesomsättning MetabolismUnderindelning under djur, kemiska substanser, kroppsdelar och organ och växter.

Senast uppdaterad: 2012-06-11
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se