Sök med Svenska ämnesord

Det här är en kort handledning i hur du använder Svenska ämnesord för att söka i Libris och andra databaser. De flesta principerna är generella och gäller inte bara Svenska ämnesord utan även andra ämnesordssystem.

Ämnesord är termer som biblioteken registrerar i sina kataloger för att beskriva vad olika verk handlar om.

Kontrollerade ämnesord innebär att ämnesorden väljs från en lista över godkända ämnesord, och konstrueras enligt vissa riktlinjer. I listan finns ett ämnesord per ämne och hänvisningar från synonymer som inte används som ämnesord.

Ämnesordslistan gör att katalogisatören som ämnesordsindexerar och användaren som söker litteratur använder samma ord för samma ämne.

I ämnesordslistan finns också hänvisningar mellan godkända ämnesord. På så sätt får användaren tips om termer att söka vidare på.

Sök specifikt

Den viktigaste principen vid ämnesordssökning är att söka specifikt. Du ska söka på en term som motsvarar det du är intresserad av, och inte på ett överordnat begrepp. Om du letar efter verk om Punkthus så söker du på den termen och inte på en vidare term som Höghus, Bostadshus eller Arkitektur. Den som ämnesordsindexerar följer samma princip. Det betyder att ämnesordet för ett verk om punkthus är just Punkthus.

Om du inte hittar något kan det hända att den term du söker på är för specifik. Det kanske inte har skrivits något om det ämne du söker, eller så har det skrivits så lite att man har valt ett vidare ämnesord för att beskriva ämnet.

Det kan också vara så att det finns ett annat ämnesord för det ämne du söker. Kontrollera det innan du söker på en vidare term.

Kontrollera vilket som är det godkända ämnesordet

Sök i databasen Svenska ämnesord för att se vilken term som är godkänd som ämnesord. Det finns ofta se-hänvisningar från alternativa benämningar. Om du inte hittar ett ämnesord för den företeelse du är ute efter, prova att söka på synonymer och näraliggande termer.

Ämnesorden står vanligtvis i obestämd form plural. Exempel: Sybehörsaffärer, Björnar, Odlingslotter. Vissa ord går inte att skriva i plural, och de skrivs i singular: Latin, Oavlönat arbete, Ockultism. Det finns också vissa speciella områden där ämnesorden skrivs i singular, till exempel namn på växt- och djurarter.

Som ämnesord föredrar vi aktuella termer som är i allmänt bruk: Samer (inte Lappar), Cancer (inte Kräfta), Personer med funktionsnedsättning (inte Handikappade).

Modeord undviks som ämnesord. Därför hittar du inte termer som Den nya ekonomin, Googlande och Bokstavsbarn bland de kontrollerade ämnesorden. När vi väljer ämnesord använder vi i första hand källor som Nationalencyklopedin och andra vanliga uppslagsverk.

Sök vidare på relaterade termer

Om du inte är nöjd med ditt sökresultat kan du prova att söka på överordnade termer, underordnade termer och relaterade termer. På så vis kan du hitta verk om näraliggande ämnen, och utvidga eller snäva in din sökning. Om du har fått ohanterligt många träffar kan du prova att söka på ett mer specifikt, underordnat begrepp. Om du har fått få träffar kanske du ska söka på ett vidare, överordnat begrepp.

Använd index

Ett index är en alfabetisk lista där du kan bläddra upp och ner. Om du använder indexsökning kan du få en överblick över ämnet och se ur vilka perspektiv och med vilka begräsningar ett ämne har behandlats. Du får träffarna sorterade i delmängder.

Ämnesorden ur Svenska ämnesord är kombinerade i ämnesordssträngar. Delarna i en ämnesordssträng kommer i en bestämd ordning. När du söker på ämnesord i det utökade sökformuläret behöver du inte bry dig om ordningsföljden. Du får samma träffar vare sig du skriver historia invandrare eller invandrare historia.

I index måste du skriva in orden i den ordning de ligger i ämnesordssträngen. Ofta är det enklast att bara skriva in det första ordet och sedan bläddra sig framåt i listan.

Använd ytterligare ämnesordssystem

Om du inte är nöjd med sökresultatet kan det vara bra att söka vidare på termer ur andra ämnesordssystem. Många av ämnesorden i Svenska ämnesord har försetts med sina motsvarigheter i det amerikanska ämnesordssystemet LCSH (Library of Congress Subject Headings). Dessa engelska termer är ofta bra att söka vidare på, både i Libris och i andra databaser. Om du söker något inom ämnesområdet medicin är det bra att använda det medicinska ämnesordssystemet MeSH (Medical Subject Headings).

Allt är inte sökbart som ämnesord

Alla aspekter av ett verk görs inte sökbara med ämnesord. Det som uttrycks är verkets konkreta ämne, däremot inte vilken disciplin det är skrivet inom, vilka metoder och teorier som har använts och vilken målgrupp det är skrivet för.

Senast uppdaterad: 2012-05-10
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se