Ändring av ämnesord

Här kan du föreslå att vi ändrar ett befintligt ämnesord. För att vi ska ändra ett ämnesord bör åtminstone något av följande kriterier vara uppfyllt:

  • den nya termen (som du föreslår att vi ändrar till) används i Nationalencyklopedin, lexikon, uppslagsverk eller andra databaser.
  • den nya termen är betydligt vanligare än det befintliga ämnesordet. Källor för detta kan t ex vara LIBRIS, andra databaser eller Internet.
  • den nya termen rekommenderas av personer verksamma inom ämnesområdet eller av språkvårdare.

* = obligatorisk uppgift 

Källa:

 
Ämnesordet finns redan i LIBRIS:

Senast uppdaterad: 2012-05-10
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se