Skönlitteratur för vuxna

På denna sida hittar du en sammanställning av de särskilda genre/formtermer som används vid ämnesordskatalogisering av skönlitteratur för vuxna.  

Anvisningar:


1. Tilldela lämpliga genre/formtermer efter en ytlig granskning av resursen.

2. Tilldela så många termer som krävs för att beskrivningen ska bli fullständig, såväl för genre som form.

3. Om resursen inte har en tydlig genre och/eller form tilldelas en överordnad term, t.ex. Skönlitteratur.

4. Komplettera med ämnesord för att göra en fullständig beskrivning av verket.

Exempel:

Titel: En halv gul sol / Chimamanda Ngozie Adichie 
Allmänt ämnesord: Biafrakriget 1967-1970
Geografiskt ämnesord: Nigeria
Genre/form: Historiska skildringar
Genre/form: Samhällsskildringar
Genre/form: Romaner


Alfabetisk lista
Hierarkisk lista
Exempel

Alfabetisk lista:

Allegorier
Berättelser som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs. (Jfr Fabler)
Exempel: Romanen om rosen ; Sagan om hästen / Olof von Dalin

Arbetarskildringar
Skönlitterära verk som behandlar arbetarklassens villkor, där händelseförloppet ses ur arbetarperspektiv utan att beröra författarens ursprung.
Exempel: Mor gifter sig / Moa Martinson ; Pelle Erövraren / Marin Andersen Nexø

Artursagan
Verk som bygger på det medeltida berättarstoff som anknyter till sagogestalten kung Arthur och hans riddare.
Exempel: Le mort d’Arthur / Thomas Malory ; Romanen om Tristan och Isolde / Joseph Bédier

Ballader

Barndomsskildringar
Skönlitterära verk med barn eller ungdomar som huvudpersoner och med ett tillbakablickande perspektiv.
Exempel: Populärmusik från Vittula / Mikael Niemi ; Fosterbarn / Tora Dahl

Begravningsverser

Bibliska berättelser
Skönlitterära berättelser där karaktärerna och miljöerna är hämtade från Bibeln. Hit även bibelparafraser.

Biografiska skildringar
Skönlitterära verk som framställer riktiga människors liv, uppblandade med fiktiva gestalter och händelser. För romaner som framställer riktiga personer, platser eller händelser men under fiktiva namn används Nyckelromaner. För biografiska filmer används genre/formtermen Biografiska filmer.
Exempel: Alias Grace / Margret Atwood ; Bödelns sång / Norman Mailer

Brevromaner
Romaner skrivna helt eller delvis som brev, telegram, e-post,
snabbmeddelanden etc. För romaner skrivna i dagboksform används Dagboksromaner.
Exempel: Pamela / Samuel Richardson ; Vi måste prata om Kevin / Lionel Shriver

Burlesker
Verk av lågkomisk art och med uppsluppen, skämtsam, stundom grovkornig karaktär.

Chick lit
Skönlitterära verk i storstadsmiljö som handlar om unga kvinnor, ofta singlar med kärleksproblem.
Exempel: Bridget Jones dagbok / Helen Fielding ; Små citroner gula / Kajsa Ingemarsson

Cyberpunk
Skönlitterära verk inom genren science fiction med fokus på datorer eller informationsteknik, och ibland en degenerering av samhället.
Exempel: Neuromancer / William Gibson

Dagboksromaner
Romaner skrivna i dagboksform. För romaner skrivna helt eller delvis som brev, telegram, e-post, snabbmeddelanden etc. används Brevromaner.
Exempel: Bridget Jones dagbok / Helen Fielding ; Doktor Glas / Hjalmar Söderberg

Dagsverser

Deckare
Skönlitterära skildringar av brott och dess uppklarande med tonvikt på underhållning snarare än realism.
Exempel: Djupt vatten / Donna Leon ; Brandbilen som försvann / Maj Sjöwall, Per Wahlöö ; Döden i floden / Agatha Christie ; I rosens namn / Umberto Eco

Dialektlitteratur
Skönlitteratur som är helt eller delvis skriven på dialekt.
Exempel: Räggler å paschaser på vårat mål tå en bonne / Gustaf Fröding ; Mair om kattkaln / Rut Olsson

Djurskildringar
Skönlitterära verk där djur är huvudpersoner eller där handlingen helt och hållet handlar om djur. (Jfr Fabler)
Exempel: Den långa flykten / Richard Adams ; Skriet från vildmarken / Jack London

Dokumentära skildringar
Skönlitterära verk som stöder sig på autentiskt material och återger skeenden, vilka ligger mer eller mindre nära författarens egen samtid (i mannaminne).
Exempel: Legionärerna / P. O. Enquist ; De fattiga i Lódz / Steve Sem-Sandberg

Dystopier
Skönlitterära verk som skildrar ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle.
Exempel: Du sköna nya värld / Huxley Aldous; Hungerspelen / Suzanne Collin

Dramatik

Episka skildringar
Skönlitterära verk som utspelar sig över en lång tidsrymd och kan beskriva en eller flera människors hela liv, eller flera generationers liv. Ofta är handlingen förlagd till historisk tid och speglar kampen mellan det goda och det onda. Inte sällan finns en hjältefigur i centrum. Exempel: Utvandrarna / Vilhelm Moberg ; Doktor Zjivago / Boris Pasternak ; Svärdet och spiran / Ken Follet

Erotiska skildringar
Skönlitterära verk med erotiskt innehåll.
Exempel: Lolita / Vladimir Nabokov; Femtio nyanser av honom / E.L.  James

Estradpoesi

Essäer

Experimentell skönlitteratur 
Okonventionella experimenterande verk som är gränsöverskridande. Verk där konstruktioner prövas. Författaren experimenterar t.ex. med tanke och/eller stil.
Exempel: Murphy / Samuel Beckett ; Tristram Shandy / Laurence Sterne

Fabler
Kortare allegoriska berättelser i vilka förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom. (Jfr Allegorier ; Djurskildringar)

Familjeskildringar
Skönlitterära verk som beskriver relationer och förhållanden inom familjens ram. (Jfr Släktskildringar)
Exempel: Middlemarch / George Eliot ; Forster, Selambs / Sigfrid Siwertz

Fanfiction
Skönlitterära verk som innehåller gestalter och/eller miljöer hämtade från böcker, tv-program, spel etc. och till vilka författaren är en fan.

Fantasy
Verk som utspelar sig en övernaturlig fantasimiljö.
Exempel: Kampen om järntronen / George R.R. Martin ; Sagan om ringen / J.R.R. Tolkien

Farser

Feelgood
Skönlitterära verk med syfte att underhålla och skapa en känsla av värme och glädje.
Exempel: Det lilla bageriet på strandpromenaden / Jenny Colgan ; Lyckan, kärleken och meningen med livet / Elizabeth Gilbert ; Av skuggor märkt : en feelgood-deckare / Marianne Cedervall

Filmmanus

Folkdiktning
Skönlitterära verk med ursprung i ett muntligt återberättande.

Folklustspel
Komedier där de flesta av huvudpersonerna tillhör folkdjupen ofta med visst stiliserat handlingsmönster, situationskomik etc.

Folksagor
Folkliga berättelser med vissa fasta, stiliserade mönster.

Fotoserier
Serier där bilderna består av fotografier istället för teckningar.

Framtidsskildringar
Skönlitterära verk som utspelar sig i framtiden. (Jfr Science fiction)
Exempel: Refug / Michel Houellebeck ; Notting Hills Napoleon / G. K. Chesterton

Följetonger
Skönlitterära verk som ursprungligen är publicerade som på varandra följande avsnitt i en dagstidning, tidskrift eller annan periodisk publikation.
Exempel: Den gröna milen / Stephen King ; Oliver Twist / Charles Dickens

Gotiska berättelser
Skönlitterära verk som skildrar mörka och föråldrade miljöer där gestalter hemsöks av hemligheter och olösta konflikter, med psykisk och fysisk terror och inslag av övernaturliga element.
Exempel: Dracula / Bram Stoker ; Frankenstein / Mary Shelley ; Dr. Jekyll och Mr. Hyde / Robert Louis Stevenson

Haiku-dikter

Herdediktning
Litteratur där figurerna är herdar eller ståndspersoner utklädda till herdar.

Historiska skildringar
Skönlitterära verk där handlingen försöker återskapa historiska händelser och miljöer äldre än författarens egen samtid.
Exempel: Rid i natt / Vilhelm Moberg ; Rosens namn / Umberto Eco

Homoerotiska skildringar
Skönlitterära verk med homoerotiskt innehåll.

Humor
Skönlitterära verk vars avsikt är att väcka skratt och munterhet.
Exempel: Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann / Jonas Jonasson ; Liftarens guide till galaxen / Douglas Adams

Inre monologer

Isländska sagor
Berättelser om släkter och enskilda hjältar under Islands vikingatid.

Kollektivpoesi
Poesi skriven i samarbete mellan flera olika upphovsmän.

Kollektivromaner

Skönlitterära verk som skildrar en grupp människor med gemensamma sociala villkor, t.ex. samma arbetsplats eller hemort.
Exempel: Traktorn / Ivar Lo-Johansson ; U.S.A / John Dos Passos

Konstsagor
Sagor av namngivna författare. Konstsagan utnyttjar ofta folksagans motiv och rekvisita.

Kontrafaktisk historia
Skönlitterära verk som presenterar alternativa resultat eller utgångar av historiska händelser och därpå följande förändringar av historien. Icke fiktiva verk i vilka handling eller miljö förutsätter ett alternativt resultat av en historisk händelse får genre/formtermen Kontrafaktisk historieskrivning.
Exempel:  Mannen i det höga slottet / Philip K. Dick ; Konspirationen mot Amerika / Philip Roth

Komedier

Kortprosa
Mycket korta noveller

Kortromaner
Roman av litet omfång som en längre novell.

Krigsskildringar
Skönlitterära verk som skildrar krigshändelser.
Exempel: På västfronten intet nytt  / Erich Maria Remarque ; Krig och fred / Lev Tolstoj

Kåserier
Litterär genre som främst karakteriseras av lättsamt talspråksliknande framställningssätt.

Kärleksskildringar
Skönlitterära verk som skildrar förälskelse, kärlek.
Exempel: Borta med vinden / Margret Mitchell ; Den allvarsamma leken / Hjalmar Söderberg

Legender
Uppbyggliga berättelser om (främst) övernaturliga händelser i framstående religiösa eller historiska personers liv, t.ex. helgonlegender.

Limerickar

Magisk realism
Skönlitterära verk där fantastiska händelser utspelar sig i helt vanliga miljöer.
Exempel: Hundra år av ensamhet / Garbriel García Márquez

Monologer

Mysteriespel 
Medeltida skådespel med bibliskt innehåll.

Noveller

Nyckelromaner
Romaner i vilka riktiga personer, platser och händelser skildras under påhittade namn. För verk som skildrar verkliga personers liv används Biografiska romaner.
Exempel: Svarta fanor / August Strindberg ; Doktor Faustus / Thomas Mann

Parafraser
Fria omskrivningar eller omdiktningar av verk med bevarande av det ursprungliga innehållet.
Exempel: För Lydia / Gun-Britt Sundström ; Gregorius / Bengt Ohlsson

Parodier
Skönlitterära verk med avsiktlig komisk förvrängning av en litterär text eller sceniskt verk.

Passionsspel
Skådespel som skildrar Kristi lidandes historia med utgångspunkt från evangelierna.

Pastischer
Skönlitterära verk som imiterar verk från annan historisk eller stilistisk epok.
Exempel: Babylons gator / Carina Burman ; Rococo-noveller / Oscar Levertin ; The British Museum is falling down / David Lodge ; Jonathan Strange & Mr Norrell / Susanna Clarke

Pikareskromaner 
Romaner som skildrar brokiga äventyr och händelser, som följer slag i slag utan något logiskt samband med varandra ofta med en skälm som huvudperson.
Exempel: Tom Jones / Henry Fielding ; Den tappre soldaten Svejk / Jaroslav Hasek

Poesi

Politiska skildringar
Skönlitterära verk som skildrar en politisk miljö.
Exempel: Arvfursten / Johan Anderberg; House of cards / Michael Dobbs

Psykologiska skildringar
Skönlitterära verk som lägger stor vikt vid individernas själsliv.
Exempel: Mrs Dalloway / Virginia Woolf ; Svält / Knut Hamsun ; Döden i Venedig och andra berättelser / Thomas Mann ; Den gula tapeten / Charlotte Perkins Gilman

Ramberättelser
Berättelser som innehåller andra berättelser.
Exempel: Tusen och en natt; Canterbury tales / Geoffrey Chaucer

Relationsskildringar
Skönlitterära verk som skildrar mänskliga relationer, ofta problemfyllda.
Exempel: Maken / Gun-Britt Sundström ; Den allvarsamma leken / Hjalmar Söderberg

Religiösa skildringar
Skönlitterära verk med huvudsakligt syfte att förkunna ett religiöst budskap.
Exempel: Gilead / Marilynne Robinson ; Pilgrims resa / John Bunyan

Religiösa skådespel
Skådespel med religiösa motiv.

Riddardiktning
Skönlitterära verk som skildrar riddarlivet, speciellt under medeltiden.
Exempel: Tristan och Isolde

Robinsonader
Skönlitterära verk om någon eller några som lider skeppsbrott eller av andra skäl isoleras från civilisationen och kämpar för överlevnad efter mönster av Defoes Robinson Crusoe.
Exempel: Flugornas herre / William Golding ; Gullivers resor / Jonathan Swift ; The Martian / Andy Weir

Roliga historier
Böcker med mycket korta, skämtsamma historier, ofta i dialogform.

Romaner

Rymdopera
Skönlitterära verk inom genren science fiction som utspelar sig i rymdmiljö.
Exempel: Star wars : the force awakens / Alan Dean Foster ; Odyssey / Jack McDevitt ; Dune / Frank Herbert

Sagalitteratur
Berättande historia från förhistoriska Norden

Sagor
Berättelser med overkligt eller fantastiskt, ibland allegoriserande eller moraliserande innehåll.

Samhällskritiska skildringar
Skönlitterära verk där författarens intention är att kritisera t.ex. sociala eller politiska förhållanden i samhället.
Exempel: Onkel Toms stuga / Harriet Beecher Stowe; Det går an / Carl Jonas Love Almqvist

Samhällsskildringar
Skönlitterära verk som skildrar de sociala och politiska förhållandena i ett land eller i en region.
Exempel: Frihet / Jonathan Franzen

Satir
Skönlitterära verk som kritiskt förlöjligar samhällsförhållanden eller enskilda personer.
Exempel: Gröna gården / Viktor Barth-Kron ; Processen / Liu Zhenyun

Science fiction
Skönlitterära verk som är förlagda till en framtid eller andra världar och är präglade av visionär teknologi. (Jfr Framtidsskildringar)
Exempel: Världarnas krig / H.G. Wells ; Aniara / Harry Martinson

Sedesskildringar
Skönlitterära framställningar där människors moral och brist på moral visas det största intresset.  
Exempel: På spaning efter den tid som flytt / Marcel Proust ; Manon Lescaut / Abbé Prevost

Serieromaner
En längre sammanhängande och avslutad berättande serie, som är minst 65 – 100 sidor lång (verkets ”längd” har även att göra med t ex antal bilder per sida, och kan därav inte definieras enbart av sidantal). Begreppet avser ej samlingar av episoder i en längre löpande serie om inte dessa bildar en större helhet, som är tydligt sammanhängande och avslutad.
Exempel: Gängkrig 145 / Jens Lapidus

Sjukdomsskildringar
Skönlitterära verk som skildrar sjukdomar och deras påverkan på såväl den sjuke som anhöriga och närstående.
Exempel: Fjärilen i min hjärna / Anders Paulrud ; Boken om E / Ulla Isaksson ; I detta tecken / Joanne Greenberg

Självbiografiska skildringar
Skönlitterära verk som beskriver upphovspersonens eget liv eller episoder därur.
Exempel: Glaskupan / Sylvia Plath ; En ängel vid mitt bord / Janet Frame

Sjöberättelser
Skönlitterära verk som skildrar livet till sjöss.
Exempel: Den gamle och havet / Ernest Hemingway ; Ombordarna / Ove Allansson

Skräck
Skönlitterära verk vars syfte är att skrämma och/eller skapa känslor av förskräckelse eller äckel.
Exempel: Rosemarys baby / Ira Levin ; Låt den rätte komma in / John Ajvide Lindqvist

Skrönor
Lögnaktiga men roande historier.
Exempel: På stort alvar / Johan Theorin

Släktskildringar
Skönlitterära verk som skildrar en familj under flera generationer. (Jfr Familjeskildringar)
Exempel: Buddenbrocks / Thomas Mann ; Forsythesagan / John Galsworthy

Sonetter

Spökhistorier
Kusliga berättelser om spökerier eller andra skrämmande övernaturliga händelser.
Exempel: Löwensköldska ringen / Selma Lagerlöf ; När skruven dras åt / Henry James

Steampunk
Skönlitterära verk som utspelas i en värld med mycket teknik av gammal typ med stora kugghjul och liknande.
Exempel: The difference engine / William Gibson

Ståuppkomik

Sägner
Folkligt traditionella berättelser vars innehåll betraktas som sant och verklighetsförankrat.

Tecknade serier
Uttrycksform som består av sidoställda, föreställande och andra bilder i avsiktlig sekvens, vilka syftar till att förmedla information och/eller framkalla ett estetiskt gensvar hos betraktaren.

Tillfällespoesi
Poesi skriven för ett visst tillfälle.

Thrillers
Mycket spännande skönlitterära berättelser vanligen med inslag av mord, psykisk terror, spionage o. dyl.
Exempel: Da Vinci-koden / Dan Brown ; Män som hatar kvinnor / Stieg Larsson

Tragikomedier
Tragedier innehållande komiska scener eller roller.

Urban fantasy
Fantasy som utspelar sig i en stad.
Exempel: Neverwhere / Neil Gaiman ; Död tills mörkret faller / Charlaine Harris

Utopier
Skönlitterära verk om ett (ouppnåeligt) idealtillstånd särskilt i fråga om samhällsorganisation.
Exempel: Utopia / Thomas More ; Glaspärlespelet / Hermann Hesse

Utvecklingsromaner 
Romaner som skildrar hur individer utvecklas och mognar.
Exempel: Wilhelm Meisters Lehrjahre / Johann Wolfgang Goethe ; David Copperfield / Charles Dickens

Versberättelser
Korta berättelser skrivna på vers.
Exempel: Axel / Esaias Tegnér

Västernskildringar
Skönlitterära verk där handlingen utspelar sig under den s.k. Vilda västerntiden i USA:s historia.
Exempel: Den siste präriejägaren / Zane Grey ; Sonen / Philipp Meyer

Äventyrsskildringar
Skönlitterära verk som huvudsakligen skildrar spännande strapatsrika äventyr. Äventyrsberättelser överlappar ofta andra genrer.
Exempel: Jorden runt på 80 dagar / Jules Verne ; Sagan om ringen / J. R. R. Tolkien

Hierarkisk lista


Skönlitteratur
                   Allegorier
                   Arbetarskildringar
                   Barndomsskildringar
                   Biografiska skildringar
                                                Självbiografiska skildringar
                   Chick lit
                   Deckare
                   Dialektlitteratur
                   Djurskildringar
                   Dokumentära skildringar
                   Dramatik
                                                Farser
                                                Filmmanus
                                                Komedier
                                                                Ståuppkomik
                                                Tragikomedier

                   Episka skildringar
                   Erotiska skildringar
                                                Homoerotiska skildringar
                   Essäer
                   Experimentell skönlitteratur
                   Fabler
                   Familjeskildringar
                   Fanfiction
                   Fantasy
                                                Urban fantasy
                   Feelgood
                   Folkdiktning
                                                Ballader
                                                Folksagor
                                                Gåtor
                                                Legender
                                                Sägner
                   Framtidsskildringar
                                                Dystopier
                   Följetonger
                   Herdediktning
                   Historiska skildringar
                   Humor
                                                Roliga historier
                                                Skrönor
                   Kontrafaktisk historia
                   Krigsskildringar
                   Kärleksskildringar
                   Magisk realism
                   Noveller
                                                Kortprosa
                                                Kåserier
                   Parafraser
                   Parodier
                                                Burlesker
                   Pastischer
                   Poesi
                                                Begravningsverser
                                                Dagsverser
                                                Estradpoesi
                                                Haiku-dikter
                                                Kollektivpoesi
                                                Limerickar
                                                Sonetter
                                                Tillfällespoesi

                   Politiska skildringar
                   Psykologiska skildringar
                   Ramberättelser
                   Relationsskildringar
                   Religiösa skildringar
                                                Bibliska berättelser
                   Riddardiktning
                                                Artursagan
                   Robinsonader
                   Romaner
                                                Brevromaner
                                                Dagboksromaner
                                                Kollektivromaner
                                                Kortromaner
                                                Nyckelromaner
                                                Pikareskromaner
                                                Serieromaner
                                                Utvecklingsromaner
                   Sagalitteratur
                                                Isländska sagor
                   Sagor
                                                Folksagor
                                                Konstsagor
                   Samhällskritiska skildringar
                   Samhällsskildringar
                   Satir
                   Science fiction
                                                Cyberpunk
                                                Dystopier
                                                Rymdopera
                                                Steampunk
                   Sedeskildringar
                   Sjukdomsskildringar
                   Sjöberättelser
                   Skräck
                                                Gotiska berättelser
                                                Spökhistorier
                   Släktskildringar
                   Tecknade serier
                                                Fotoserier
                                                Serieromaner

                   Thrillers
                   Utopier
                   Versberättelser
                   Västernskildringar
                   Äventyrsskildringar
          

Exempel  

               
I Libris länkas genre/formtermerna inom egenskapen Genre/form. I exemplen nedan redovisas endast genre/formtermer. Posterna bör även innehålla ämnesord.

Exempel:

Titel Det är något som inte stämmer / Martina Haag
Genre/form Självbiografiska skildringar saogf
Genre/form Romaner saogf

 

Titel Lilla bageriet på strandpromenaden / Jenny Colgan
Genre/form Feelgood saogf
Genre/form Kärleksskildringar saogf
Genre/form Romaner saogf

   

Titel Traktorn / Ivar Lo-Johansson
Genre/form Arbetarskildringar saogf
Genre/form Kollektivromaner saogf
Genre/form Romaner saogf

   

Titel Den stillsamme amerikanen / Graham Greene
Genre/form Krigsskildringar saogf
Genre/form Politiska skildringar saogf
Genre/form Psykologiska skildringar saogf
Genre/form Romaner saogf

 

Titel Kvinnan på tåget / Paula Hawkins
Genre/form Thrillers saogf
Genre/form Romaner saogf

 

Titel Handbok för städerskor / Lucia Berlin
Genre/form Noveller saogf

 

Titel En komikers uppväxt / Jonas Gardell
Genre/form Barndomsskildringar saogf
Genre/form Romaner saogf

 

Titel Sista brevet från din älskade / Jojo Moyes
Genre/form Kärleksskildringar saogf
Genre/form Romaner saogf

 

Titel Loggböckerna 2005-2013 / Bodil Malmsten
Genre/form Skönlitteratur saogf

 

Titel Två systrar / Åsne Seierstad
Genre/form Dokumentära skildringar saogf
Genre/form Romaner saogf
 
Titel Musikanternas uttåg / P. O. Enquist
Genre/form Arbetarskildringar saogf
Genre/form Självbiografiska skildringar saogf
Genre/form Romaner saogf

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-03-18
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se