Allmänna kronologiska ämnesord

De allmänna kronologiska ämnesorden kan användas i kombination med alla typer av ämnesord. I tveksamma fall är det alltid bättre att använda ett allmänt kronologiskt ämnesord än ett ämnesord knutet till ett särskilt lands historia.

Kronologiska ämnesord med decennier används i första hand från och med 1800-talets slut. Den kan också användas för tidigare tidsperioder om man bedömer informationen som mycket nödvändig.

Tidsperiod och ev. användning

 
400-talet f.Kr.  
300-talet f.Kr.  
200-talet f.Kr.  
100-talet f.Kr.  
Århundradet f.Kr.
Århundradet e.Kr.  
100-talet  
200-talet  
300-talet  
400-talet   
500-talet  
600-talet  
700-talet  
800-talet  
900-talet  
1000-talet  
1100-talet  
1200-talet  
1300-talet  
1400-talet  
Före 1500  
1500-talet  
1500-1800  
1600-talet  
1700-talet  
1789-1815  
Före 1800  
1800-talet  
Sekelskiftet 1800  
1870-1914  
1880-talet  
1890-talet  
1900-talet   
1900-1945  
Sekelskiftet 1900 - används för tiden 1900-1909
1910-talet  
1914-1918 (första världskriget)  
1918-1939 (mellankrigstiden)  
1920-talet  
1930-talet  
1939-1945 (andra världskriget)   
1940-talet  
1945-  
1945-1970   
1945-1990
1950-talet  
1960-talet  
1970-talet  
1980-talet  
1990-talet  
2000-talet  
Sekelskiftet 2000 - används för tiden 2000-2009
2010-talet


 

Senast uppdaterad: 2019-04-08
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se