2012-11-16

Transkriptionsschema för nygrekisk skrift

Transkriptionsschemat för nygrekisk skrift (efter Bibliotekstjänsts praxis för folkbiblioteken) har uppdaterats med kompletteringar från följande källor:
Katalogiseringsfrågor / BTJ, Bibliografisk information. – Lund : BTJ, 1978-    . – 2011:1
Sammanträde / Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering. – Stockholm : Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering, 2002-    . –
2011-03-28

Det tidigare schemat baserades på Utländska nyförvärv till större svenska folkbibliotek. – Lund : Bibliotekstjänst, 1954-1996. – Årg. 48(1995), s. xxvi

Se avsnittet Translitterering i vänsterspalten.

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se