2010-03-11

Skolböcker

Skolböcker har fått en samlad ingång under rubriken Katalogisering.

Här finns, förutom anvisningar för katalogisering av skolböcker, även en definition av skolböcker samt information om bredvidläsningsböcker avsedda för skolbruk.

Innehållsansvar: Katarina Chorell, e-post: fornamn.efternamn@kb.se