2015-09-18

Romanisering av kyrillisk skrift

Anvisningarna för romanisering av kyrillisk skrift har uppdaterats.

KB-/LIBRIS-praxis är att translitterera enligt ISO 9:1995. De bibliotek som har särskilt behov av det kan i stället välja att transkribera enligt KR76. Vid konflikt mellan translitterings- och transkriberingspraxis ska man göra en ny parallell post enligt önskad romaniseringsstandard.

De uppdaterade anvisningarna har behandlats i LIBRIS Användargrupp katalogisering och KB:s Bibliografiska råd.

Se Romanisering

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se