2014-10-20

RDA-anpassning i fält 260

KB:s Bibliografiska råd har på förslag av Projektgruppen för RDA beslutat att införa en anpassning till det nya katalogiseringsregelverket RDA. Det innebär att s.l. (sine loco) i KRS 1.4C6 och s.n. (sine nomine) i KRS 1.4D7 inte följs i de fall där utgivningsort och utgivare är okända. Istället anges i 260 #a [Utgivningsort okänd] och i 260 #b [utgivare okänd].

Se RDA-anpassning i fält 260

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se