2012-02-13

Övergång till upplaga 23 av DDK

Svenska bibliotek rekommenderas att tillämpa upplaga 23 av DDK från den 15 februari 2012.

Innehållsansvar: Magdalena Svanberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se