2011-04-05

Nyutgivna svenska avhandlingar

Generell enpostmodell för nyutgivna svenska avhandlingar i digital respektive tryckt form.

Katalogiseringsarbetsgruppen inom Expertgruppen för LIBRIS nationella system beslutade på sitt möte 2011-03-22 att nuvarande "DiVA-praxis" med enpostmodell generellt utvidgas till att gälla alla de nyutgivna doktors- och licentiatavhandlingar som produceras i digital respektive tryckt form vid svenska lärosäten.

Beslutet motiveras av att en enhetlig LIBRIS-praxis eftersträvas för denna kategori.

För detaljer och praktiska anvisningar, se Avhandlingar i digital och tryckt form respektive Nyutgivna avhandlingar publicerade vid svenska lärosäten.

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se