2012-06-27

Nytt fält för kronologiska ämnesord: 648

Fält 648 kommer att användas för kronologiska ämnesord och även ersätta tidsangivelserna från delfält #y i ämnesordsfälten. Se de nya riktlinjerna för indexering med Svenska ämnesord (gå till 3.7).
Nationalbibliografin (NB) vid KB har redan börjat använda fält 648.

Innehållsansvar: Madeleine Primmer, e-post: fornamn.efternamn@kb.se