2015-03-10

Nya rutiner för avhandlingar

Sedan 2015-02-01 katalogiseras doktorsavhandlingar av respektive lärosäte som ansvarar för posterna inklusive klassifikation, ämnesord och auktoriserade namnformer. Enheten för nationalbibliografin (NB) kompletterar med bibliografikod NB i fält 042 och posterna ingår därmed i nationalbibliografin. Se Akademisk avhandling och Beskrivningsnivåer.

Innehållsansvar: Miriam Nauri, e-post: fornamn.efternamn@kb.se