2012-04-04

Nu finns mer information om DDK i Verktygslådan

Under Om DDK finns presentationer som används vid utbildningar, förslag till ändringar i systemet och en lista på de svenska bibliotek som använder DDK.

Sidan med länkar har också utökats betydligt.

Informationen fanns tidigare på Deweyprojektets sidor på KB:s webb.

Se i vänstermenyn under Klassifikation - DDK

Innehållsansvar: Magdalena Svanberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se