2010-02-02

LIBRIS Formathandbok

Formathandboken har uppdaterats.

Texten har kompletterats med uppdateringar enligt Library of Congress MARC21 Formats, Update No. 10 (October 2009), som till stora delar innebär formatanpassningar till de nya katalogiseringsregerna, RDA (Resource Description and Access), som ännu inte har börjat tillämpas i Sverige. Dessutom har svenska benämningar och definitioner i tillämpliga fall setts över, vissa LIBRIS-definierade fält lagts till, med mera.

Se sidan Formatuppdateringar

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se