2013-11-15

Kompletterande formatuppdatering (november 2013)

LIBRIS formattabeller har kompletterats med uppdateringar enligt Library of Congress MARC21 Formats, Update No. 17 (September 2013) . Det gäller främst tillkomsten av ett särskilt delfält #q för bestämning av ISBN och vissa andra identifikatorer (fält 015, 020, 024, 027, 028).

Exempel: 020 __ #a 9789174016734 #q inb.

Se avsnittet Formatuppdateringar (vänstermenyn) för mer information.

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se