2012-09-17

KRS-uppdateringar

KRS-uppdateringar har överförts från Svensk biblioteksförenings webbplats till Katalogisatörens verktygslåda. Dokumentet återfinns under rubriken Katalogisering.

KRS-uppdateringar innehåller de beslut om uppdateringar av Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) som togs av Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering 2002-2010. Dokumentet innehåller även vissa äldre beslut, till exempel om utställningskataloger.

Dokumentet är avslutat och har inte uppdaterats efter 2010.

Under 2012 överfördes KRS-uppdateringar från Svensk biblioteksförenings webbplats till Katalogisatörens verktygslåda (beslut i Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering 2011-09-21 och 2011-12-16).

Innehållsansvar: Katarina Chorell, e-post: fornamn.efternamn@kb.se