2010-07-07

Institutioner

Riktlinjerna för Auktoritetsarbete - Institutioner har uppdaterats.

Även lathundarna för institutioner och konferenser (under rubriken Institutioner) har omarbetats.

Innehållsansvar: Berit Hellström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se