2013-09-12

Importerade RDA-poster

Verktygslådan har kompletterats med anvisningar om bearbetning av de RDA-poster som importeras till Libris.

De nya katalogiseringsreglerna RDA (Resource Description and Access) har ännu inte börjat tillämpas i Libris, men det kommer ändå in bibliografiska RDA-poster, både via import från externa källor (Metaproxy), och via vissa medieleverantörer (Libris Förvärvsrutin).

Se avsnittet Importerade RDA-poster

Anvisningarna ska tills vidare tillämpas tillsammans med de generella anvisningarna i avsnittet Minimikrav på importerade poster, men avsikten är att på sikt arbeta samman dessa avsnitt till en gemensam text.

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se