2013-09-06

Formatuppdatering (september 2013)

LIBRIS formattabeller har kompletterats med uppdateringar enligt Library of Congress MARC21 Formats, Update No. 15-16 (Sepember 2012 resp. April 2013), bland annat med anpassningar till de nya katalogiseringsregerna, RDA (Resource Description and Access), som ännu inte har börjat tillämpas i Sverige. En ny katalogiseringsmall för mucisk-CD har tillkommeit och vissa korrigeringar har gjorts i mallarna för ljudböcker.
 
Ny funktions- och relationskoder har tillkommit, vilket medför att de fullständiga listor som ligger i Formathandboken behöver ses över. Tills vidare listas nytillkomna koder (med kommentarer) i sammanfattningen över Formatuppdateringar.
 
Se avsnittet Formatuppdateringar (vänstermenyn) för mer information..

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se