2012-09-07

Flerbandsverk

Flera dokument om katalogisering av flerbandsverk har arbetats samman till ett och länken till Svensk biblioteksförenings exempelsamling har tagits bort.

Det har tidigare funnits två dokument med anvisningar för katalogisering av flerbandsverk i Verktygslådan, Flerbandsverk och Flerbandsverk i LIBRIS, delvis med överlappande information. Dessa dokument byggde i sin tur till stor del på den exempelsamling som Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering sammanställde för några år sedan.

Nu har de tre dokumenten sammanställts till ett. Länken till dokumentet Flerbandsverk - olika katalogiseringsmodeller : exempelsamling / sammanställd av Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering på Svensk biblioteksförenings webbplats har tagits bort eftersom dokumentet inte uppdateras längre.

Innehållsansvar: Katarina Chorell, e-post: fornamn.efternamn@kb.se