2012-05-21

Fält 863 i Beståndsformatet

Fältet används för närvarande främst för att redovisa årgångsbestånd på detaljnivå i maskinellt skapade beståndsposter.

Modellen har bland annat använts vid inmatchning av bestånd på seriella publikationer för Linköpings stadsbibiliotek (sigel Lin1).

Se Formathandboken

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se