2012-09-17

Ändring av kod i 043 (nationalitet) för nya auktoritetsposter

Från och med denna vecka börjar vi tillämpa MARC Code List for Geographic Areas (GAC) i fält 043 för en persons eller institutions nationalitet/verksamhetsområde.

Använd koderna ur MARC Code List for Geographic Areas (GAC) i fält 043 för en persons eller institutions nationalitet/verksamhetsområde.

Koderna i fält 043 ska ha 7 tecken inklusive bindestreck.

Till exempel kodas Sverige 043 __ #a e-sw--- (totalt 7 tecken med bindestrecken), i stället för som tidigare bara sw. Se även den förkortade listan Koder för nationalitet/verksamhetsland (urval).

Koderna i gamla auktoritetsposter kommer att ändras maskinellt.

Innehållsansvar: Pia Leth, e-post: fornamn.efternamn@kb.se