2014-03-28

Datorspel (TV-spel) och spelfilmer

Nu finns anvisningar för de bibliotek som katalogiserar datorspel (TV-spel) och spelfilmer i Libris. Dessutom har fyra nya mallar tagits fram för dessa medietyper:

  • TV-spel på DVD-ROM
  • TV-spel på minneskort
  • Spelfilmer på DVD-video
  • Spelfilmer på Blu-ray disc (BD)

Biblioteken kan hämta de nya mallarna från anvisningarna och kopiera in dem på sin dator under ...\LIBRIS7\Catalog\Template.

Datorspel (TV-spel)

Spelfilmer

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se