2009-06-22

Avhandlingar i digital form vid svenska lärosäten

En eller två poster?

Nu finns delvis reviderade tillämpningar för nyutgivna avhandlingar vid svenska lärosäten. Särskilt berör tillämpningarna de avhandlingar som ges ut i såväl digital som tryckt form.

Se vidare under Akademisk avhandling

Innehållsansvar: Madeleine Primmer, e-post: fornamn.efternamn@kb.se