2014-02-24

Anmärkning om skönlitterära fortsättningsarbeten

De bibliotek som har behov av uppgift om vilka delar (med läsordning) som ingår i skönlitterära fortsättningsarbeten kan registrera detta som en anmärkning i fält 500.

Anvisningar finns under avsnittet Katalogisering, fält 500 (punkt 15)

 

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se