2009-06-22

Ändrad praxis för fortlöpande resurser där titeln innehåller specialtecken eller akronymer.

Tidigare skilde sig reglerna åt för fortlöpande resurser med och utan ISSN. Fält 246 med andraindikator 0 (del av huvudtitel) användes för att lösa upp specialtecken eller akronymer för fortlöpande resurser med ISSN. För resurser som saknade ISSN användes i stället fält 740. Nu har KB beslutat att använda fält 246 även för resurser utan ISSN.

Se fält 246