2010-12-14

Utländska personer

Anvisningarna under Auktoritetsarbete - Personer har korrigerats när det gäller utländska personer.

Den tidigare texten "utländska personer efter år 1800" har ändrats till "utländska personer verksamma efter år 1400 (och som inte har vedertagen svensk namnform)".

Se under Val av namn - allmän regel och Källor.

Innehållsansvar: Pia Leth, e-post: fornamn.efternamn@kb.se