Kurser

KB erbjuder utbildning i Dewey decimalklassifikation för de bibliotek som arbetar med Dewey eller funderar på en övergång till Dewey.

Vi erbjuder två generella kurser:

 • 1-dags introduktion avsedd för bibliotek som funderar på att börja med Dewey och vill veta mer om hur Dewey fungerar
 • 3-dagars fördjupningskurs avsedd för de katalogisatörer som på egen hand ska kunna konstruera Deweykoder. För kurser 2016 planerar vi att införa självstudier i form av webbaserade filmer inför kursstart.

Fördjupningskurser i klassificering av särskilda ämnen ges vid efterfrågan.

Vi erbjuder också en utlokaliserad utbildning där vi kommer till er till självkostnadspris. Anmälningarna, bokning av lokal och andra praktiska arrangemang samt eventuella ekonomiska transaktioner mellan biblioteken sköts av det arrangerande biblioteket.

Anmälan

Anmälan samt information om kurstillfällen finns under Kurser & konferenser

Kursinnehåll

Utbildningsmaterial till kurserna finns på sidan Utbildningsmaterial. Observera dock att utbildningsmaterialet kan komma att förändras.

Introduktionskurs 

Kursen är avsedd för:

 • personal på bibliotek som funderar på eller planerar att börja med Dewey
 • andra som önskar få en introduktion till Dewey

Efter introduktionen ska deltagarna:

 • ha fått översiktliga kunskaper om Dewey
 • känna till de allmänna principerna i Dewey
 • känna till några viktiga skillnader och likheter jämfört med SAB
 • kunna hitta vad en Deweykod betyder
 • kunna använda de verktyg för sökning och klassifikation som finns
 • veta mer om Dewey som hyllsystem
 • bättre kunna planera en övergång till Dewey

Fördjupningskurs

Kursen är avsedd för:

 • katalogisatörer som på egen hand ska kunna konstruera fullständiga Deweykoder.

Efter fördjupningskursen ska deltagarna:

 • kunna välja rätt Deweykod
 • kunna bygga nummer med de olika tabellerna, och enligt anvisningar i schemat
 • översiktligt känna till hur Dewey fungerar inom olika ämnesområden

 

Praktiska frågor och frågor om bokning:
Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se, 010-709 36 34


Kursinnehåll:
Harriet Aagaard, fornamn.efternamn@kb.se, 010-709 36 12

Senast uppdaterad: 2017-04-05
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se