Konverteringstabellen

Till Konverteringstabell mellan DEWEY / SAB

Vid övergången till Dewey decimalklassifikation (DDK) har den befintliga konverteringstabellen mellan SAB och DDK blivit ett viktigt verktyg. Därför har en översyn av konverteringstabellen ingått i Deweyprojektet. Översynen har gjorts i samarbete med Svensk Biblioteksförenings kommitté för klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet). Felaktigheter har korrigerats och fler koder har lagts till.

Hur koderna förhåller sig till varandra kodas med hjälp av kategorier från Simple Knowledge Organisation System (SKOS) så att det går att se om koderna är exakta motsvarigheter till varandra, om den ena är en delmängd av den andra, eller om de har en annan relation. När flera motsvarigheter finns, kodas en av dem som den huvudsakliga.

Mappningarna i Konverteringstabellen ligger till grund för den maskingenerering av SAB- och DDK-koder som sker i LIBRIS webbsök. SAB-koder genereras endast på de bibliografiska poster som saknar sådan. Motsvarande gäller för generering till DDK, dvs. endast poster som saknar DDK-klassifikation omfattas.

Mappningarna i Konverteringstabellen gäller för närvarande den 8:e upplagan av SAB-systemet och den 23:e upplagan av DDK. När ämnen flyttats från ett nummer till ett annat finns ibland både koder ur den 23:e upplagan och den 22:a med. Koderna ur den 22:a upplagan är märkta med DDK22, och koderna ur den 23:e upplagan är markerad som de huvudsakliga.

Senast uppdaterad: 2018-12-06
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information
 

Lathund DDK - SAB

 

Simple Knowledge Organisation System (SKOS)