Parlörer

Deweynummer för parlörer konstrueras genom att T4--834 Audiolingualt förhållningssätt till språkliga uttryck för personer med ett annat modersmål tillfogas till basnummer för det språk som lärs ut. Till detta tillfogas det språk som parlörens användare talar.

 


Exempel:
 

Thai på resan 495.91834397:

495.91 834 397
Thai

Audiolingualt förhållningssätt till språkliga
uttryck för personer med ett annat modersmål

Svenska
Från schemat Från tabell 4 Från tabell 6

 

Franska på resan 448.34397:

44 834 397
Franska

Audiolingualt förhållningssätt till språkliga
uttryck för personer med ett annat modersmål

Svenska
Från schemat Från tabell 4 Från tabell 6 

Senast uppdaterad: 2013-11-18
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se