Fotoböcker

Fotoböcker med konstnärliga bilder som är bildverk förs till klassning 779 Fotografiska bilder. För bildverk av enstaka fotografer tillfogas -092 till klassningen. Bildverk över särskilda motiv konstrueras genom att tillfoga till basnummer 779 de nummer som följer 704.94 Ikonografi - särskilda motiv i 704.942-704.949, t.ex. ett bildverk med barnfotografier av flera fotografer 779.25, ett bildverk med barnfotografier av en enskild fotograf 779.25092.

Fotoböcker med dokumentära bilder förs till ämnet med tillägg -0222 Bilder och liknande illustrationer från tabell 1.

Börja alltid med att göra en bedömning om boken har ett konstnärligt innehåll eller innehåller dokumentära bilder.  Böcker med dokumentära bilder ger ett informativt innehåll och har inte någon konstnärlig aspekt t.ex. ett medicinskt bildverk över hudsjukdomar. Se vidare nedan för konstruktion av klassifikation.


Nedan följer en del exempel på konstruktioner.Fotoböcker där arkitekturen framhävs


779.4 + ort eller land från tabell 2 (+ 092 för enskilda fotografer)

Stockholm : från staden till havet / Kenneth Österberg
779.4487352092

779.4 Arkitekturmotiv och stadslandskap
-487352 Stockholm (från tabell 2)
-092 Enskilda fotograferFotoböcker där landskap framhävs


779.36 + ort eller land från tabell 2 (+ 092 för enskilda fotografer)

John Bauers skogar / Mats Andersson
779.36486472092

779.36 Landskap
-486472 Jönköpings kommun (från tabell 2)
-092 Enskilda fotografer
 


Fotoböcker som framhäver ett särskilt motiv


Fotoböcker om städer och länder där kultur (t.ex. gatuliv) framhävs

779.99 + ort eller land från tabell 2 (+ 092 för enskilda fotografer)

Bombay Boulevard / Håkan Elofsson
779.9954792092

779.9 Andra särskilda motiv
-9 Geografi/historia
-54792 Bombay (från tabell 2)
-092 Enskilda fotografer


Älskade Stockholm : fotofolkets varma hyllning till en fantastisk stad
779.99487352

779.9 Andra särskilda motiv
-9 Geografi/historia
-487352 Stockholm (från tabell 2)


No pain whatsoever / Ken Grant
779.9942753092

779.9 Andra särskilda motiv
-9 Geografi/historia
-42753 Liverpool (från tabell 2)
-092 Enskilda fotografer


Andra ämnen än geografi/historia

779.9 + ämne från schemat (+ 092 för enskilda fotografer)

En fotobok om hästsport

Min häst är bäst / Robert Ferm
779.9798092

779.9 Andra särskilda motiv
-798 Hästsport
-092 Enskilda fotografer 
 

Bildverk med dokumentära bilder


The cosmic gallery : the most beautiful images of the universe / Giles Sparrow
523.10222

523.1 Universum, galaxer, kvasarer
-0222 Bilder och liknande illustrationer (från tabell 1)


Örebro - 110 år senare / Susanne Flink ; [de äldre bilderna är fotograferade av Bernhard Hakelier och Axel Barr]
948.767400222

9 Historia och geografi
-487674 Örebro kommun
-00222 Bilder och liknande illustrationer (från tabell 1)

Kommentar: En extra nolla enligt anvisningar under 930-990


Med fenor och krom / Åsa Pernefjord
629.2220973022

629.222 Personbilar
-09 Geografisk aspekt (från tabell 1)
-73 Förenta staterna (från tabell 2)
-022 Illustrationer (från tilläggstabell under T1--093-T1--099 Särskilda världsdelar, länder, orter)

Kommentar: Enligt tilläggstabellen under T1--093-T1--099 går det bara att lägga till -022 för illustrationer (inte -0222)


ABBA : the photo book / Jan Gradvall…
782.421660922

782.42166 Vokal rockmusik
-0922 Samlingsbiografi

Kommentar: Verket består inte av konstnärliga bilder utan av amatörfotografier, livefotografier, privatfotografier, promotionfotografier o.d. som inte var tänkta att vara konstnärliga när de togs.

Enligt prioritetstabell i tabell 1 ska -0922 Samlingsbiografi föredras före -0222 Bilder och liknande illustrationer. Därför 782.421660922 (inte 782.421660222).  

Senast uppdaterad: 2015-01-23
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se