Om katalogisering

Den katalogisering som bedrivs i LIBRIS samkatalog följer i stort sett KRS, 2. uppl. 1990 inklusive de tillämpningsanvisningar och ändringar som fortlöpande publiceras till dessa regler på Svensk biblioteksförenings webbplats för KRS.  KRS i sin tur bygger på den angloamerikanska regelsamlingen AACR2. I de fall katalogiseringen inte följer KRS till fullo följs istället grundtexten i AACR2.

Formatet som används i LIBRIS samkatalog är MARC21, se LIBRIS Formathandbok.

Verktygslådans riktlinjer för katalogisering utgörs av tillämpningsanvisningar och förtydliganden till KRS och MARC21-formatet särskilt anpassade för de bibliotek som samverkar i LIBRIS samkatalog. I de fall när man inom LIBRIS samkatalog följer grundtexten i AACR2 närmre har detta särskilt uttryckts i tillämpningsanvisningarna.

Senast uppdaterad: 2012-03-15
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Ändringar i katalogpost

Om ändringsmeddelanden (cxz-lista)