Katalogisering


648

Ämnesord - Kronologisk term

Se även

Andraindikator och delfält

När ämnesordssystemet specificeras används andraindikator 7, i andra fall används andraindikator 4. Koden för ämnesordssystemet anges i delfält 648 #2. Delfält #x, #z, #y och #v används ej. 

 

Exempel på auktoriserade kronologiska termer hämtade från Svenska ämnesord:

648 7 #a 1900-talet #2 sao                               
 
648 7 #a Forntiden #2 sao                               

Exempel på fritt formulerad kronologisk term:

648 4 #a 1400-1800                                     
Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder