Katalogisering


600

Ämnesord - Personnamn Till Formathandboken

Se även:

Validera alltid namnformen. Det gäller även vid postimport.

Parallella namnformer anges i auktoritetsposten. Forskningsbiblioteksformen anges i den bibliografiska posten och folkbiblioteksformen i auktoritetsposten, fält 400.

Andraindikator och delfält

Andraindikator 4 är normalvärde. Delfält #x, #z, #y och #v används inte.

020 #a 916285738X
100 1 #a Petri, Sten Magnus, #d 1951-
245 1 0 #a "Blås upp vind och gunga bölja-" : #b August Strindbergs sagospel Lycko-Pers resa, Himmelrikets nycklar, Abu Casems tofflor : sago- och sägenmotiv, narrativa grundmönster och mytisk initiationssymbolik / #c Sten Magnus Petri
600 1 4 #a Strindberg, August, #d 1849-1912. #t Lycko-Pers resa
600 1 4 #a Strindberg, August, #d 1849-1912. #t Himmelrikets nycklar
600 1 4 #a Strindberg, August, #d 1849-1912. #t Abu Casems tofflor

 

Vid postimport

Fält 600 i importerade poster kan övertas om namnformen är korrekt, dvs. överensstämmer med korrekt namnform i LIBRIS. Genom att byta andraindikatorn till 4 övertas fältet. En förutsättning för övertagande är att fältet endast innehåller ett eller flera av delfälten #a, #d och #t.

Innehåller den utländska posten en titel i delfält 600 #t som inte överensstämmer med korrekt namnform i LIBRIS lämnas fältet intakt. Detsamma gäller om den utländska posten innehåller andra delfält än 600 #a, #d eller #t. Ett nytt 600-fält skapas i dessa fall med korrekt namnform och eventuella underindelningar från Svenska ämnesord.

Verk som behandlar fler än tre personer

Fält 600 används normalt inte för verk som behandlar fler än tre personer.

Skönlitterära verk som behandlar verkliga personer

KB anger vid behov genre/formtermer för skönlitterära verk som behandlar verkliga (kända) personer, till exempel Biografiska romaner och Självbiografiska romaner. I dessa fall kodar man också Biografiskt material: d (Resursen innehåller biografisk information) i 008.

020 #a 9789170017438
082 0 4 #a 839.738 #2 23/swe
100 1 #a Schulman, Alex, #d 1976-
245 1 0 #a Skynda att älska / #c Alex Schulman
600 1 4 #a Schulman, Alex, #d 1976-
655   7 #a Självbiografiska romaner #2 saogf

 

Formämnesord och uniform titel som utgörs av specifik grupptitel

Vissa genre/formtermer, till exempel Dagböcker och Brev (i fält 655) kan ibland dubblera den information som ges som uniform titel i fält 240 eller delfält 700 #t i en bibliografisk post. För exempel på denna typ av dubblerad information se exempel när den specifika grupptiteln ligger i fält 240 och exempel när den specifika grupptiteln ligger i delfält 700 #t.

600 #t Verktitel

Om titeln i delfält 600 #t inleds med en artikel ska vi numera inte ange den även i fält 630.

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder