Katalogisering


700

Biuppslag - Personnamn Till Formathandboken

Se även:

Validera alltid namnformen. Det gäller även vid postimport.

Funktionskoder

Se även funktionskoder i Formathandboken. 

Ingen funktionskod

Ange inte någon funktionskod för medförfattare i fält 700 när två eller tre författare finns i fält 245 och en av dem finns i fält 100.

Ange inte någon funktionskod för den egentliga textförfattaren i fält 700 när författarnamn som trade mark står först och blir huvuduppslag:

020 #a 9132143869
100 1 #a Pascal, Francine
245 1 0 #a Dubbeltrubbel / #c Francine Pascal ; [text by Jamie Suzanne] ; översättning: Björn Jakobsson
700 1 #a Suzanne, Jamie

 

Ange funktionskod för alla andra personer i fält 700.

Flera funktionskoder för samma person

Funktionskoden är upprepningsbar. Lägg om möjligt den "viktigaste" funktionen först. Varje funktionskod läggs i ett eget delfält #4:

020 #a 9197475637
100 1 #a Viiding, Elo
245 1 0 #a För en stämma : #b dikter / #c Elo Viiding ; i urval och översättning av Peeter Puide
700 1 #a Puide, Peeter, #d 1938- #4 edt #4 trl

 

Funktionskoder för personer

Följande koder är de som vanligtvis används i LIBRIS. Fler koder finns, se funktionskoder i Formathandboken.

 • adp: bearbetare (vid bearbetning av verk till annat medium). Se även edt och oth
 • aft: författare till omfattande (25%) efterskrift
 • art: konstnär i verk med reproduktioner
 • aui: författare till omfattande (25%) förord
 • aut: används för författare i fält 700 när fler än tre i fält 245, för författare i samlingsverk med samlingstitel (KRS 21.7), för textförfattare vid delat upphovsansvar (se fält 100) och för författare till nya delar i konverterade flerbandsverk med huvudpostens huvuduppslag (se Flerbandsverk).
 • cmp: kompositör, tonsättare (libretton t.ex.)
 • ctb: bidragsgivare. Även författare som bara skrivit kort text i t.ex. en fotobok får funktionskoden ctb, inte aut. Det behöver inte framgå av beskrivningen att texten är ett kort bidrag
 • cwt: författare till kommentarer
 • edt: person som utgivare, redaktör eller sammanställare eller person som återberättar en annan författares text (i de fall då den ursprungliga författaren blir huvuduppslag). Läs mer om bearbetare / återberättare i fält 100, Omarbetningar för barn och Omarbetningar till lättläst.
 • hnr: festskriftsföremål
 • ill: för andra illustratörer än fotografer. Föredras vid tveksamhet.
 • ive: intervjuobjekt
 • ivr: intervjuare 
 • lbt: librettist
 • mus: framförande musiker, musikgrupper
 • oth: kan användas när annan funktionskod inte är lämplig
 • pbd: chefredaktör, huvudredaktör
 • pht: fotograf
 • rcp: mottagaren, adressaten, av brev
 • rpy: ansvarig utgivare
 • sng: sångare (används för både solosångare och körer)
 • trl: översättare
 • 9pu: primärt upphovsansvarig. För att kunna lyfta fram just illustratör, fotograf etc. i verk där författare och illustratör delar på det primära upphovsansvaret använder NB en extra funktionskod, 9pu. Koden används för både skön- och facklitteratur, för vuxenböcker och barnböcker men endast för svenska upphovsmän.
  9pu används när minst halva objektet utgörs av illustrationer (= KRS 21.30K2.b). I tveksamma fall låt primärkällans utformning avgöra, d.v.s. om författare och illustratör/fotograf är lika framhävda använd koden 9pu. Koden placeras sist i fält 700:
020 #a 9127087417
100 1 #a Sindt, Ulf, #d 1954-
245 1 0 #a Kalkonen är lös / #c Ulf Sindt, Per Gustavsson
700 0 #a Gustavsson, Per, #d 1962- #4 ill #4 9pu

 

Se även fält 100, Blandat upphovsansvar.

Biuppslag på personer

Personer som får biuppslag i fält 700 ska vara förankrade i den bibliografiska beskrivningen. Vid kopiering av tidigare del i konverterat flerbandsverk får dock biuppslag i fält 700 från huvudposten ligga kvar.
 

Verk med delat upphovsansvar

Samarbete mellan två eller tre primära upphovsmän
Upphovsmännen har författat publikationen i samarbete och ansvarar för varje kapitel/bidrag gemensamt.
 
Först nämnda upphovsman blir huvuduppslag. Ange övriga upphovsmän i fält 700 med passande funktionskod.
 
020 #a 9789129667165
100 1 #a Lindgren, Barbro, #d 1937-
245 1 0 #a Nämen Benny / #c Barbro Lindgren, Olof Landström
700 1 #a Landström, Olof, #d 1943- #4 ill #4 9pu (9pu används enbart av NB)
 
Samarbete mellan fler än tre primära upphovsmän
Upphovsmännen har författat publikationen i samarbete och ansvarar för varje kapitel/bidrag gemensamt.
Titeln blir huvuduppslag, enligt KRS 21.6C2. Först nämnda upphovsman får biuppslag i fält 700 med passande funktionskod. Inga biuppslag görs för övriga primära upphovsmän.

KB tillämpar RDA-anpassning och anger högst fem primära upphovsmän i delfält 245 #c, för upphovsuppgifter hämtade från primärkällan. Finns flera anges först nämnda primära upphovsman i 245 #c följd av [och xx andra] inom klammer. Först nämnda upphovsman får också biuppslag i fält 700 med passande funktionskod. Läs mer om RDA-anpassning i fält 245 #c. Inga biuppslag görs för övriga primära upphovsmän:
 
245 0 0 #a Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen : #b syntesrapport / #c Robert Hrelja, Åsa Forsman, Inger Forsberg, Per Henriksson och Mats Wiklund
700 1 #a Hrelja, Robert, #d 1974- #4 aut
 
Bibliotek som så önskar kan ange fler än fem upphovsmän i 245 #c.
Det är även tillåtet att göra biuppslag i fält 700 med passande funktionskod på samtliga upphovsmän som namnges i den bibliografiska beskrivningen. Biuppslagen måste vara kontrollerade mot auktoritetsindex och i övrigt korrekt gjorda. 

Sekundära upphovsmän

Gör biuppslag på illustratörer och översättare enligt KRS 21.30K1 och 21.30K2 och nedanstående tillägg: 

 • Översättare:
  - I 21.30K1 b) anses översättningen alltid vara viktig vid skönlitteratur. (Som skönlitteratur räknas publikationer som i fält 008 får en skönlitterär kodning.) 
  - 21.30K1 c) tillämpas av LIBRIS-biblioteken: Gör biuppslag på sökelementet för översättare om verket har översatts till samma språk mer än en gång.
 • Illustratörer:
  - I 21.30K2 c) anses illustrationerna alltid vara en väsentlig del av verket vid skönlitteratur. (Som skönlitteratur räknas publikationer som i fält 008 får en skönlitterär kodning.)

Om det finns tre eller flera översättare gör NB en anmärkning i fält 588

Gör inget biuppslag i fält 700 på faktagranskare, författare till korta förord eller efterskrifter.

Samlingsverk

I KRS 21.7C står bland annat följande: "… Gör biuppslag på utgivare/sammanställare och på övriga verk eller bidragsgivare …". Det innebär att om det första bidraget har en författare, som anges i fält 100, och det andra bidraget har tre författare anges alla tre författarna i fält 700.

Festskrifter

Ange festskriftsföremålet i fält 700 (person) alternativt fält 710 (institution). Lägg till funktionskoden hnr i delfält 4 i 700 alternativt 710.

Namn- + titelbiuppslag

Den titel som används i biuppslag i fält 700 #t är den uniforma titeln. Gör tillägg för språk etc. i tillämpliga fall.

Analytiska biuppslag

Gör analytiskt biuppslag (namn- + titelbiuppslag, med andraindikator 2) på verk som ingår i det katalogiserade objektet, se Tre eller flera verk utgivna tillsammans i fält 240.
Även specifika grupptitlar kan läggas i fält 700, se exempel under Specifika grupptitlar i fält 240.

Se även Två verk utgivna tillsammans i fält 240. 

Översatt samlingsverk utan samlingstitel på originalspråket

Översatt samlingsverk med samlingstitel enbart på översättningsspråket (som alltså saknar samlingstitel på originalspråket) och som utgörs av tre eller flera verk av olika upphovsmän får analytiska biuppslag på de ingående verken i fält 700.
Se även fält 730.

Icke-analytiska biuppslag på samhörande verk

Gör namn- + titelbiuppslag på verk som är relaterade, det vill säga har någon typ av samband (men inte ingår i) det katalogiserade objektet. Använd andraindikator _ (blank). Sambandet kan till exempel uttryckas i en anmärkning:
 
100 0 #a Lange, Henrik, #d 1972-
245 1 0 #a 90 classic books for people in a hurry / #c by Henrik Lange ; [text: Henrik Lange, Thomas Wengelewski]
500 #a Engelsk bearbetning och översättning från svenska av: 80 romaner för dig som har bråttom / Henrik Lange
700 1 #a Lange, Henrik, #d 1972-. #t 80 romaner för dig som har bråttom. #l Engelska


 

100 1 #a Hammarberg, Lena, #d 1943-
245 1 0 #a Maria folkskola och hälsan 1880-1930 : #b att skapa en sund själ i en sund kropp / #c Lena Hammarberg
500 #a Bygger på förf:s diss. med titeln: En sund själ i en sund kropp : hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880-1930
700 1 #a Hammarberg, Lena, #d 1943-. #t En sund själ i en sund kroppReviderade utgåvor med ny titel

Reviderade utgåvor med ny titel på originalspråket får namn- + titelbiuppslag på det ursprungliga verket. Se fält 240 - Reviderad utgåva med ny titel.

Omarbetningar för barn

Omarbetningar för barn får namn- + titelbiuppslag på det ursprungliga verket. Se fält 100 - Omarbetningar för barn.

Konkordanser

Konkordanser över författares verk får namn- + titelbiuppslag på de verk de hör samman med (KRS 21.28B1). Läs mer i fält 008, Innehållsmässig karaktär.

020 #a 9782503650920
245 1 3 #a Instrumenta lexicologica Latina. #n Ser. A, #p Formae. #n Fasc. 164, #p Hildebertus Cenomanensis Episcopus, Vita Beate Marie Egiptiace / #c curante CTLO, Centre "Traditio litterarum occidentalium"
600 0 7 #a Hildebert av Laverdin, #c ärkebiskop av Tours. #t Vita Beate Marie Egiptiace #2 sao
655 7 #a Konkordanser #2 sao
700 0 #a Hildebert av Laverdin, #c ärkebiskop av Tours. #t Vita Beate Marie Egiptiace


Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder