505

Anmärkning: Formaterad innehållsförteckning Till Formathandboken

Se även:

Innehållsanmärkningar av mer beskrivande karaktär läggs i fält 520

Allmänna regler

Grundprincipen i LIBRIS är att lägga hela innehållsförteckningen i delfält 505 #a eller 505 #t. I LIBRIS används normalt den interpunktion som föreskrivs som alternativ i KRS 1.7A3 och 1.7B18, dvs. mellanslag bindestreck bindestreck mellanslag ( -- ).

Vid postimport: Acceptera även formaterade innehållsanmärkningar och annan typ av interpunktion.

Om förstaindikator är 0, 1 eller 2 behöver ordet "Innehåll" inte skrivas in. Läs mer om indikatorer i Formathandboken.

Särskilt framhävda verk redovisas alltid i fält 505. Som särskilt framhävda verk räknas:

  • verk som tidigare har publicerats separat, eller
  • verk med titeluppgifterna särskilt framhävda (till exempel på omslaget eller titelsidan)
  • pregnanta deltitlar till flerbandsverk katalogiserade enligt enpostmodell.

De verk som räknas som särskilt framhävda får också särskilda analytiska biuppslag i delfält 700 #a + #t. För verk som saknar upphovsmän används i stället fält 730.

Vid behov används delfält 505 #t för att göra titlar sökbara i titelfält. Det gäller främst titlar på översatta verk som inte blir sökbara som titlar i 700 #a + #t eftersom den uniforma titeln läggs i det fältet.

Ta inte bort fullständiga innehållsanmärkningar. Är de formatmässigt korrekta ska de ligga kvar.

Sidtalen i innehållsanmärkningar klamras inte om de ingår i pagineringen, även om just de sidornas paginasiffror inte står utsatta. Sidor som inte ingår i pagineringen klamras.

300 #a 591, [24] s. : #b ill. (vissa i färg) ; #c 22 cm
505 2 #a [24] s.: Samiskt konsthantverk / text och foto: Kurt Kihlberg

Samlingsverk

Samlingsverk med samlingstitel

020 #a 9146183329
100 1 #a Isaksson, Anders, #d 1943-2009
240 1 0 #a Vägen mot folkhemmet
245 1 0 #a Per Albin / #c Anders Isaksson
505 0 #a 1 : Vägen mot folkhemmet -- 2 : Revolutionären
700 1 2 #a Isaksson, Anders, #d 1943-2009. #t Revolutionären

Samlingsverk med samlingstitel - ingående verk har varierande illustratör- eller översättaruppgifter

Redovisa varierande illustratör- eller översättaruppgifter i delfält 505 #a:

020  #a 9171342362
100 0 #a Morris, #d 1923-2001
240 1 0 #a Tecknade serier. #l Svenska. #k Urval
245 1 0 #a Lucky Luke - den kompletta samlingen. #n 1971-1973 / #c Morris, René Goscinny
505 0 0 #t Bröderna Dalton maskerar sig / #r översättare: Veronica Schildt-Bendjelloul -- #t En hyllning till Lucky Luke -- #t Angivaren / #r översättare: Kåre Persson -- #t Storfursten / #r översättare: Kåre Persson
700 0 2 # Morris, #d 1923-2001. #t Ma Dalton. #l Svenska
700 0 2 # Morris, #d 1923-2001. #t Chasseur de primes. #l Svenska
700 0 2 # Morris, #d 1923-2001. #t Le Grand duc. #l Svenska

 

Se även Samlingsverk utan samlingstitel när ingående verk har varierande illustratör- eller översättaruppgifter.

Suecana

Bidragsposter görs ej för kapitel i böcker med upphovsuppgift i fält 1XX, ej heller för antologier av skönlitteratur eller barnlitteratur med avsnitt av svenska författare. SUEC-märk boken i fält 042 och redovisa sidor/kapitel i fält 505. Se även fält 520

505 8 #a S. 110-128: Bil. 3 : Danske lensmænd i Sverige 1366-1436

 

505 8 #a S. 351-378: Renässansens stadsbefästningar i Danmark öster om Öresund / Anders Reisnert