310

Nuvarande utgivningsfrekvens Till Formathandboken

På miniminivå och biblioteksnivå behöver inte utgivningsfrekvens anges.

Från mars 2010 anges normalt utgivningsfrekvensen på nationalbibliografisk nivå enbart i fält 008 och inte i fält 310. I de fall man kodar z (= Annan frekvens) i fält 008 anges dock den korrekta frekvensen i fält 310.