027

ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter Till Formathandboken

Ange nummerbeteckningen exakt som den står i publikationen, men uteslut "ISRN". Använd fält 024 då det inte tydligt framgår vilken typ av nummer det är.

027 #a KTH/FYS/TEO/R--01/5--SE