024

Annan standardiserad identifikator Till Formathandboken

Använd fält 024 då det inte tydligt framgår av publikationen om nummerbeteckningen avser ISRN. Ange förstaindikator 8 (som innebär att typ ej specificeras). Använd fält 027 för ISRN.