007

Koder för fysiska bäraregenskaper Till Formathandboken

Elektroniska dokument

Markera Elektroniskt lagrade resurser (c) och klicka på New. Välj särskild medieterm:

  • o: Optisk skiva (CD-A, CD-R, CD-ROM)
  • j: Skiva för magnetisk lagring (diskett)
  • r: Resurs för fjärråtkomst (för onlinepublikationer)

Se även Elektroniska resurser

Bilder

Markera Grafiska påsynsbilder och klicka på New. Under rubrikerna: Särskild medieterm, Färg, Bärande material och Montering, välj tillämplig term eller Inget försök att koda.