Monografiska resurser

Post för digital utgåva/manifestation

En publikation som enbart förekommer digitalt får en post i LIBRIS för den digitala manifestationen. Posten är i det stora hela lik en post för en tryckt manifestation. Det som skiljer är följande:

000: Medietyp :a : Text: tryck (för elektroniska resurser av texttyp)

007: Särskild bärarbeteckning "r" för onlineresurs anges

008: Under Form anges koden "o" för onlineutgåva

024: Om URN:NBN finns anges detta i fält 024 med förstaindikator 7 och koden urn angiven i delfält #2. Exempel:

024 7   #a urn:nbn:se:uu:diva-99359 ‡2 urn


245: Allmän medieterm [Elektronisk resurs] anges inom klammer i delfält #h (eventuell undertitel placeras i delfält b efter delfält h)

256: För vanlig text anges här enbart #a Text
om illustrationer finns anges Text och bild (samt ill. i 300 #b)

500: För e-böcker anges här "E-bok"

538: Systemspecifika uppgifter anges här. Normalt räcker det med att uppge vilket format publikationen är skriven i, t.ex. PDF. Enligt KRS ska det alltid anges "Åtkomstsätt: Internet" på alla resurser tillgängliga via Internet. Detta tillämpas inte aktivt av KB.

856: Här länkas till publikationens webbplats, eller till en samlingssida där publikationen presenteras. För indikatorer se LIBRIS Formathandbok.

E-bok

020     #a 91-7301-685-3                                          
082 0 4 #a 839.7372 #2 23/swe
084 #a Hc.01 #2 kssb/8
100 1 #a Witt, Otto, #d 1875-1923
245 1 0 #a Amerikas hämnd för Lusitania #h [Elektronisk resurs] / #c Otto Witt
256 #a Text
260 #a Tyresö : #b Eboklagret/Omnibus, #c 2005
300 #a 131 s.
500 #a E-bok
538 #a PDF
856 4 2 #u http://www.omnibus.se/eBoklagret #z Eboklagret/Omnibus webbplats

 

Parallellutgivning (digitalt + tryckt)

De olika manifestationerna ska normalt ha var sin post i Libris. Detta gäller från och med 2013-04-02 även de nyutgivna licentiat- och doktorsavhandlingar som löpande publiceras vid svenska lärosäten (se nedan).

Biblioteket använder/skapar en post för den manifestation (eller poster för de manifestationer) man har, tryckt och/eller elektronisk. Om det finns två poster i Libris kan man länka mellan dem i fält 776.

 • Om de olika manifestationerna har olika ISBN anges ISBN för den tryckta manifestationen i 020#a i posten för den tryckta och ISBN för den elektroniska i manifestationen i 020#a i posten för denna.
 • Om det finns någon form av digital identifkator (t.ex URN, DOI, handle, PURL) anges denna i posten för den elektroniska manifestationen (024#a). Om den digitala identifikatorn går att fastställa via en länk i 856 bör den också lyftas upp som identifikator i fält 024. Identifikatorn är normalt den del som i 856#u följer efter den bas-URL som pekar på aktuell uppslagstjänst. 
024 7   #a urn:nbn:se:su:diva-83163 #2 urn                                         
024 7 #a 10616/41375 #2 hdl
024 7 #a 10.1007/978-3-540-70932-9 #2 doi

Jfr även exemplet med elektroniskt utgiven avhandling nedan.

 • När båda manifestationerna har samma ISBN betraktas detta som hörande till den manifestation som ges ut först (och/eller katalogiseras först i Libris) – normalt den tryckta. Har biblioteket den tryckta manifestationen, använder/skapar man en post för den tryckta. ISBN läggs i 020 #a i posten för den tryckta manifestationen och i delfält #z i posten för den digitala.
 • Om det bara finns en post för den tryckta manifestationen är det tillåtet att som ett slags miniminivå enbart ange ett 856-fält med länk till den digitala manifestationen. Andraindikator ska då sättas till 1.
  - Om det vid ett senare tillfälle görs en ny post för den digitala manifestationen får 856 (med länken) i denna post andraindikator 0.
 • Om det i en tryckt publikation tydligt framgår att den enbart är digitalt publicerad, kan man i dessa fall betrakta det som en pappersutskrift av digital fil och gör då enbart en post för den digitala manifestationen.

Elektronisk utgåva med URN:NBN

024 7 #a URN:NBN:SE:SCB-2009-BE51BR0901_pdf #2 urn
084 #a Oj-c #2 kssb/8
245 1 0 #a Sveriges framtida befolkning 2009-2060 #h [Elektronisk resurs]
256 #a Text
260 #a Stockholm : #b Statistiska centralbyrån (SCB), #c 2009
300 #a 222 s.
490 0 #a Demografiska rapporter (Online), #x 1654-1510 ; #v 2009:1
538 #a PDF
710 1 #a Sverige. #b Statistiska centralbyrån #4 pbl
776 0 8 #i Även utgiven tryckt #t Sveriges framtida befolkning 2009-2060 #z 9789161814886 #w 11446746
856 4 0 #u http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0401_
2009I60_BR_BE51BR0901.pdf #z Fritt tillgänglig via Statistiska centralbyråns webbplats

 

Tryckt utgåva med ISBN

020     #a 9789161814886                 
084 #a Oj-c #2 kssb/8
245 1 0 #a Sveriges framtida befolkning 2009-2060
260 #a Stockholm : #b Statistiska centralbyrån (SCB), #c 2009
300 #a 222 s.
490 0 #a Demografiska rapporter, #x 0283-8788 ; #v 2009:1
710 2 #a Sverige. #b Statistiska centralbyrån #4 pbl
776 0 8 #i Även utgiven elektroniskt #t Sveriges framtida befolkning 2009-2060 #w 11464073

 

Maskinellt skapade DiVA-poster

Observera! Sedan våren 2017 importeras endast avhandlingar för de tryckta versionerna från DiVA. De elektroniska utgåvorna skapas numer maskinellt som en del av e-plikten och ser därför annorlunda ut än i exemplet nedan.

Se avsnittet om E-plikt.

Ovanstående gäller även manuellt katalogiserade katalogposter för avhandlingar och andra svenska vetenskapliga publikationer. Från vissa av de lärosäten som använder publiceringssystemet DiVA sker dock en löpande maskinell import av katalogposter. De maskinellt importerade posterna kan till vissa delar avvika från normalanvisningarna, men bör ändå i huvudsak kunna accepteras som de är. De viktigaste manuella kompletteringarna är

 • kontroll och rättning av namnformer,
 • komplettering med klassifikation och ämnesord,
 • eventuell komplettering av länkfält 776 med t.ex. länkmålets BibID (#w), samt
 • vid behov korrigering av fileringsvärden för titel (245).

DiVA-poster kännetecknas normalt av att de innehåller ett fält 035#a (DiVA)urn:nbn:se: …

Om det har tilldelats olika ISBN (tryckt resp. elektroniskt) för parallellpublicerade avhandlingar ska dessa i DiVA-systemet specificeras med tilläggen (PDF) respektive (Print), annars kan det inte genereras två poster vid export till Libris. Exempel: The Sociality of Gaming / Lina Eklund.

Svenska vetenskapliga publikationer kan även kontrolleras mot SwePub eller respektive lärosätes lokala publiceringsdatabas för att avgöra om det finns en elektronisk utgåva. Använd där angiven fulltextlänk för att skapa ett fält 856 med andraindikator "0".

Exempel på parallellutgivna avhandlingar importerade från DiVA (före eventull manuell komplettering)

Elektronisk utgåva med ISBN och URN:NBN

020 #a 9789187235115 (PDF)
020 #z 9789187235122 (Print)
024 7 #a urn:nbn:se:su:diva-83163 #2 urn
035 #a (DiVA)urn:nbn:se:su:diva-83163e
100 1 #a Eklund, Lina, #d 1982-
245 1 0 #a The Sociality of Gaming #h [Elektronisk resurs] : #b A mixed methods approach to understanding digital gaming as a social leisure activity / #c Lina Eklund
260 #a Stockholm : #b Acta Universitatis Stockholmiensis, #c 2012
300 #a 71 s. (PDF)
490 1 #a Stockholm studies in sociology, #x 0491-0885 ; #v N.S., 56
500 #a At the time of the doctoral defense, the following papers were unpublished and had a status as follows: Paper 1: Manuscript. Paper 2: Manuscript. Paper 3: Manuscript.
500 #a Härtill 4 uppsatser
502 #a Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet, 2013
776 0 8 #i Även utgiven tryckt #t The Sociality of Gaming #z 9789187235122
830 0 #a Stockholm studies in sociology, #x 0491-0885 ; #v N.S., 56
856 4 0 #u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-83163


Tryckt utgåva med ISBN

020 #a 9789187235122 (Print)
020 #z 9789187235115 (PDF)
035 #a (DiVA)urn:nbn:se:su:diva-83163
100 1 #a Eklund, Lina, #d 1982-
245 1 0 #a The Sociality of Gaming : #b A mixed methods approach to understanding digital gaming as a social leisure activity / #c Lina Eklund
260 #a Stockholm : #b Acta Universitatis Stockholmiensis, #c 2012
300 #a 71 s.
490 1 #a Stockholm studies in sociology, #x 0491-0885 ; #v N.S., 56
500 #a At the time of the doctoral defense, the following papers were unpublished and had a status as follows: Paper 1: Manuscript. Paper 2: Manuscript. Paper 3: Manuscript.
500 #a Härtill 4 uppsatser
502 #a Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet, 2013
830 0 #a Stockholm studies in sociology, #x 0491-0885 ; #v N.S., 56
856 4 2 #u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-83163

  

Senast uppdaterad: 2017-04-20
Innehållsansvar: Britt-Marie Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

SwePub - vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten