Fjärråtkomst - fortlöpande resurser

Posten för en elektronisk manifestation är i det stora hela lik posten för en tryckt manifestation. Läs här för allmän information om beskrivning av fortlöpande resurser.

Seriella resurser

007 (Koder för fysiska bäraregenskaper): Särskild bärarbeteckning "r" för onlineresurs anges

008 (Mediespecifika koder): Under Form anges koden "o" för onlineutgåva

245 (Titel och upphov): Allmän medieterm [Elektronisk resurs] anges inom klammer i delfält #h (eventuell undertitel placeras i delfält b efter delfält h)

256 (Filspecifika uppgifter): För tidskrifter anges #a Tidskrift
För monografiserier anges #a Text alt. #a Text och bild

776 (Länkfält - Annat medium): Vid parallellutgivning görs två poster i LIBRIS, en för den tryckta och en för den elektroniska utgåvan. Man länkar posterna till varandra i fält 776.

856 (Elektronisk adress och åtkomst): Här länkas till publikationens webbplats, eller till en samlingssida där publikationen presenteras. För indikatorer se LIBRIS Formathandbok.

Tidskrift, endast elektronisk manifestation 

000 Postetikett / Leader
Medietyp: a: Text: tryck
Bibliografisk nivå: s: Seriell resurs 
007 Koder för fysiska egenskaper
Markera digitalt lagrade resurser: c: Digitalt lagrade resurser
Särskild bärarbeteckning: r: Onlineresurs
Övriga positioner: l :Inget försök att koda 
008 Mediespecifika koder
Typ: p: Tidskrift
Form för den ursprungliga utgåvan: _: Ingen av följande
Form: o: Onlineutgåva
Behandling vid titeländring: 0: Titeländring ger upphov till ny post

 

022 0 #a 2000-4273#2 f
040 #a S
041 0 #a swe #a nor #a dan #a eng
082 0 #a 344.046
084 #a Uh-b:oe(p) #2 kssb/8
222 0 ‡a Nordisk miljörättslig tidskrift
245 1 0 #a Nordisk miljörättslig tidskrift #h [Elektronisk resurs] = #b Nordic environmental law journal
246 1 1 #a Nordic environmental law journal
256 #a Tidskrift
260 #a Uppsala : #b Nordisk miljörättslig tidskrift, #c 2009-
362 0 #a 2009-
650 7 #a Miljörätt #2 sao
651 4 #a Norden
655 7 #a Vetenskapliga tidskrifter #2 saogf
856 4 0 #u http://www.nordiskmiljoratt.se/  #z Fritt tillgänglig via tidskriftens webbplats

 


Tidskrift, elektronisk och tryckt manifestation

En resurs som ges ut både i elektronisk och tryckt form får två poster, en för den elektroniska och en för den tryckta. 

Elektronisk manifestation

000 Postetikett / Leader
Medietyp: a: Text: tryck
Bibliografisk nivå: s: Seriell resurs 
007 Koder för fysiska egenskaper
Markera digitalt lagrade resurser: c: Digitalt lagrade resurser
Särskild bärarbeteckning: r: Onlineresurs
Övriga positioner: l :Inget försök att koda 
008 Mediespecifika koder
Typ: p: Tidskrift
Form för den ursprungliga utgåvan: _: Ingen av följande
Form: o: Onlineutgåva
Behandling vid titeländring: 0: Titeländring ger upphov till ny post

 

022 0 #a 2000-3218 #2 f
040 #a S
082 0 #a 363.1
084 #a Si-c(p) #2 kssb/8
084 #a Vpj-c(p) #2 kssb/8
222 0 ‡a Tjugofyra7 #b (Online)
245 1 0 #a Tjugofyra7 #h [Elektronisk resurs] : #b en tidning /#c utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
246 1 0 #a Tjugofyrasju
246 1 0 #a Tjugofyra 7
256 #a Tidskrift
260 #a Karlstad : #b Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, #c 2009-
362 0 #a 01-
650 7 #a Civil beredskap #2 sao
651 4 #a Sverige
655 7 #a Samhällsinformation #2 saogf
710 1 #a Sverige. #b Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #4 pbl
776 0 #t Tjugofyra7 #x 2000-320X #w 11450095
856 4 0 #u http://www.tjugofyra7.se/Arkiv/ #z Fritt tillgänglig via tidskriftens webbplats

Tryckt manifestation

000 Postetikett / Leader
Medietyp: a: Text: tryck
Bibliografisk nivå: s: Seriell resurs 

008 Mediespecifika koder
Typ: p: Tidskrift
Form för den ursprungliga utgåvan: _: Ingen av följande
Form: _: Ingen av följande
Behandling vid titeländring: 0: Titeländring ger upphov till ny post

 

022 0 #a 2000-320X #2 f
040 #a Alb #d S
082 0 #a 363.1
084 #a Si-c(p) #2 kssb/8
084 #a Vpj-c(p) #2 kssb/8
222 0 ‡a Tjugofyra7
245 1 0 #a Tjugofyra7 : #b en tidning /#c utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
246 1 0 #a Tjugofyrasju
246 1 0 #a Tjugofyra 7
260 #a Karlstad : #b Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, #c 2009-
362 0 #a 01-
650 7 #a Civil beredskap #2 sao
651 4 #a Sverige
655 7 #a Samhällsinformation #2 saogf
710 1 #a Sverige. #b Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #4 pbl
776 0 #t Tjugofyra7 (Online) #x 2000-3218 #w 11454989
780 0 4 #t Krisberedskap #x 1651-5420 #w 9186058
780 0 4 #t Sirenen (Karlstad) #x 0283-9865 #w 8260722
856 4 2 #a http://www.tjugofyra7.se ‡z Tidskriftens webbplats


 

Monografiserie, elektronisk och tryckt manifestation  

Elektronisk manifestation

000 Postetikett / Leader
Medietyp: a: Text: tryck
Bibliografisk nivå: s: Seriell resurs 
007 Koder för fysiska egenskaper
Markera digitalt lagrade resurser: c: Digitalt lagrade resurser
Särskild bärarbeteckning: r: Onlineresurs
Övriga positioner: l :Inget försök att koda 
008 Mediespecifika koder
Typ: m: Monografiserie
Form för den ursprungliga utgåvan: _: Ingen av följande
Form: o: Onlineutgåva
Behandling vid titeländring: 0: Titeländring ger upphov till ny post

 

022 0 #a 1653-0632 #2 f
040 #a S
082 0 #a 378.485
084 #a Ep-c(p) #2 kssb/8
222 0 #a Högskoleverkets rapportserie #b (Online)
245 1 0 #a Högskoleverkets rapportserie #h [Elektronisk resurs] / #c Högskoleverket
246 1 3 #a Rapport / #b Högskoleverket
256 #a Text
260 #a Stockholm : #b Högskoleverket, #c 2005-
362 0 #a 2005: 35R-
710 1 #a Sverige. #b Högskoleverket #4 pbl
776 0 #t Högskoleverkets rapportserie #x 1400-948X #w 8267160
856 4 0 #u http://hsv.se/publikationer.
4.3c1b9686119162e52038000909.html #z Fritt tillgänglig via Högskoleverkets webbplats

 Tryckt manifestation

000 Postetikett / Leader
Medietyp: a: Text: tryck
Bibliografisk nivå: s: Seriell resurs 
008 Mediespecifika koder
Typ: m: Monografiserie
Form för den ursprungliga utgåvan: _: Ingen av följande
Form: _: Ingen av följande
Behandling vid titeländring: 0: Titeländring ger upphov till ny post

  

022 0 #a 1400-948X #2 f
027 # HSV-R
040 #a S
082 0 #a 378.485
084 #a Ep-c(p) #2 kssb/8
222 0 #a Högskoleverkets rapportserie
245 1 0 #a Högskoleverkets rapportserie / #c Högskoleverket / National Agency for Higher Education
246 1 3 #a Rapport / #b Högskoleverket
260 #a Stockholm : #b Högskoleverket, #c 1996-
362 0 #a 1996: 1R-
515 #a Vissa nummer ges endast ut online
710 1 #a Sverige. #b Högskoleverket #4 pbl
776 0 #t Högskoleverkets rapportserie (Online) #x 1653-0632 #w 9996068
780 0 0 #t Kanslersämbetets rapport #x 1104-3830 #w 4113157
780 0 5 #t Högskoleverkets skriftserie #x 1400-9498 #w 8267161
856 4 2 #u http://hsv.se/#z Högskoleverkets webbplats

 

           

Årsbok, elektronisk och tryckt manifestation 

Elektronisk manifestation

000 Postetikett / Leader
Medietyp: a: Text: tryck
Bibliografisk nivå: s: Seriell resurs 
007 Koder för fysiska egenskaper
Markera digitalt lagrade resurser: c: Digitalt lagrade resurser
Särskild bärarbeteckning: r: Onlineresurs
Övriga positioner: l :Inget försök att koda 
008 Mediespecifika koder
Typ: _: Ingen av följande (hit bl.a. årsböcker och årsrspporter)
Form för den ursprungliga utgåvan: _: Ingen av följande
Form: o: Onlineutgåva
Innehållsgenre (hela resursen): y: Årsbok
Behandling vid titeländring: 0: Titeländring ger upphov till ny post

  

022 0 #a 2000-3005 #2 f
040 #a S
082 0 #a 616.994
084 #a Vep(p) #2 kssb/8
222 0 #a Cancerfondsrapporten #b (Online)
245 1 0 #a Cancerfondsrapporten #h [Elektronisk resurs]
256 #a Text
260 #a Stockholm : #b Cancerfonden, #c 2006-
362 0 #a 2006-
650 7 #a Cancer #2 sao
710 2 #a Cancerfonden #4 pbl
776 0 #t Cancerfondsrapporten #x 2000-2998 #w 11379406
856 4

0

#u http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Publikationer/
Cancerfondsrapporten/#z Fritt tillgänglig via Cancerfondens webbplats


 

Tryckt manifestation

000 Postetikett / Leader
Medietyp: a: Text: tryck
Bibliografisk nivå: s: Seriell resurs 
008 Mediespecifika koder
Typ: _: Ingen av följande (hit bl.a. årsböcker och årsrspporter)
Form för den ursprungliga utgåvan: _: Ingen av följande
Form: _ : Ingen av följande
Innehållsgenre (hela resursen): y: Årsbok
Behandling vid titeländring: 0: Titeländring ger upphov till ny post

022 0 #a 2000-2998 #2 f
040 #a S
082 0 #a 616.994
084 #a Vep(p) #2 kssb/8
222 0 #a Cancerfondsrapporten
245 1 0 #a Cancerfondsrapporten
260 #a Stockholm : #b Cancerfonden, #c [2006]-
362 0 #a [2006]-
500 #a Beskrivningen grundad på årgång 2007
650 7 #a Cancer #2 sao
710 2 #a Cancerfonden #4 pbl
776 0 #t Cancerfondsrapporten (Online) #x 2000-3005 #w 11380697
856 4

2

#u http://www.cancerfonden.se #z Tidskriftens webbplats
 

 

 

Integrerande resurser
 

Integrerande resurser kännetecknas av att uppdateringar (nytt och förändrat material) infogas som en integrerad del i helheten. I motsats till seriella resurser saknas därför alfanumeriska och/eller kronologiska beteckningar. De vanligaste kategorierna av integrerande onlineresurser är uppdaterande databaser och uppdaterande webbplatser.

007 Koder för fysiska egenskaper
Markera digitalt lagrade resurser: c: Digitalt lagrade resurser
Särskild bärarbeteckning: r: Onlineresurs
Övriga positioner: l: Inget försök att koda

008 Mediespecifika koder
Frekvens/Regelbundenhet: uu: Okänd (såvida detta inte enkelt kan fastställas)
Form för den ursprungliga utgåvan: _: Ingen av följande
Form: o: Onlineutgåva
Behandling vid titeländring: 2: Katalogposten avser integrerande resurs (se fält Integrerande resurser, fält 247, nedan)
Övriga positioner enligt normalanvisningarna för fortlöpande resurser.


022 ISSN (då den integrerande resursen har tilldelats e-ISSN)

130 Fileringstitel
Angående fileringstitel, se 130.

222 Nyckeltitel (då den integrerande resursen har tilldelats e-ISSN)
Angående nyckeltitel, se 222.

245 Titel och upphov
Allmän medieterm [Elektronisk resurs] anges inom klammer i delfält #h (eventuell undertitel placeras i delfält #b efter delfält #h). Vid postimport ändras allmän medieterm till svenska.

247 Tidigare titel
Vid förändringar i huvudtiteln hos en integrerande resurs görs normalt ingen ny katalogpost. Ersätt i stället huvudtiteln med den nya titeln och ändra beskrivningen så att den återspeglar den aktuella uppdateringen. (21.2B1). Den nya titeln läggs i 245 och den gamla i 247. Se även Formathandboken,008.

256 Filspecifika uppgifter
Tillämpas normalt inte för integrerande resursr.

310 Nuvarande utgivningsfrekvens
Angående frekvens se 310.

362 Alfanumeriska och/eller kronologiska volymbeteckningar
Nummerbeteckning tillämpas som regel inte för integrerande resurser. Se KRS 12.3A1.

500 Anmärkning om beskrivet objekt
För integrerande resurser med fjärråtkomst anges alltid datum för när resursen beskrevs. Se KRS 12.7B23b.

500 Anmärkning om titels källa
Enligt KRS ska man ange källa varifrån huvudtiteln hämtats, men detta tillämpas inte aktivt inom LIBRIS.

520 Anmärkning: Innehållsbeskrivning, sammanfattning
Uppgifter om innehåll och/eller täckning kan anges i ett anmärkningsfält.

550 Anmärkning om ändring av utgivare
Utgivaruppgiften kan ändras och för integrerande resurser byter man ut uppgifterna i 260 ‡a och ‡b mot de nya och de gamla anges i en anmärkning om de anses vara av betydelse. Se KRS 12.4D2b.

Databas

Samling av till varandra logiskt relaterade datamängder (tidskriftsartiklar, bibliografiska referenser, bilder, statistisk information etc.) som lagras tillsammans i en eller flera datafiler och vanligen skapas och underhålls i ett databashanteringssystem.

En fulltextdatabas som innehåller e-tidskrifter eller e-böcker kan katalogiseras manuellt samtidigt som bibliografiska poster för de enskilda titlar som ingår i databasen ofta kan maskingenereras. Se E-resurser från länkserver till LIBRIS.

000 Postetikett / Leader
Medietyp: a: Text: tryck (då databasens innehåll är textbaserat; andra databastyper får medietyp efter sitt innehåll, t.ex. k för en bilddatabas)
Bibliografisk nivå: i: Integrerande resurs

008 Mediespecifika koder
Typ: d: Databas

 

256 Filspecifika uppgifter
Enligt KRS ska man här ange Bibliografisk databas (vilket innefattar bibliotekskataloger, citeringsindex, referensdatabaser och liknande) eller Faktadatabas (vilket inkluderar fulltextdatabaser), men detta tillämpas inte aktivt inom LIBRIS.

505 Anmärkning: Formaterad innehållsförteckning
Här kan man redovisa ingående databaser. Detta kan kompletteras med analytiska biuppslag (i fält 730 med andraindikator 2) med den ingående databasens titel (eller nyckeltitel + ISSN om sådant finns) och tillägget (Online). Se exemplet Den store danske.

Om det ingår många deldatabaser kan man välja att länka till titel- eller deldatabaslistor. URI till sådana listor läggs i delfält #u. Se exemplet nedan, ART bibliographies modern.

520 Anmärkning: Innehållsbeskrivning, sammanfattning
Uppgiften kan i många fall kopieras, antingen från databasens webbplats, eller från den KnowledgeBase som kan finnas i bibliotekets ERM-system (motsvarande). Ta gärna bort sådant som upplevs vara störande förlagsreklam. De bibliotek som så önskar kan även formulera lokalt anpassade innehållsbeskrivningar i sin egen beståndsposts 520-fält. 

655 Indexterm - Genre/Form
Ange databastyp med tillämplig genreterm enligt Svenska ämnesord - Genre/Form (fält 655 med andraindikator 7 och delfält #2 saogf). Förslag på nya databasgenrer lämnas via webbformulär till redaktionen för Svenska ämnesord.

856 Elektronisk adress och åtkomst (URI)
URI för åtkomst till sökning i databasen anges i enlighet med riktlinjerna för e-böcker och e-tidskrifter:

  • Fritt tillgängliga databaser (fält 856 med andraindikator 0): I den bibliografiska posten anges tillämplig URI till webbplats för åtkomst till fritt tillgängliga databaser. Komplettera med anmärkningen Fritt tillgänglig via databasens webbplats i delfält #z.
  • Avtalsbundna databaser (fält 856 med andraindikator 0): I bibliotekets beståndspost anges URI för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser. Komplettera gärna med tillämplig fras för åtkomstvillkor (t.ex. Online access for Chalmers) i delfält #z och eventuell lokal begränsning av avtalsvillkoren i ett upprepat delfält #z.

Komplettering (fält 856 med andraindikator 2): I den bibliografiska posten anges URI till databasens generella inloggningssida. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i delfält #z, t.ex. Inloggning krävs.

Databaslistor

De bibliotek som så önskar kan använda databasposterna för att skapa och underhålla egna listor över de (avtalsbundna och fritt tillgängliga) databaser som är tillgängliga för användarna. För att underlätta detta bör databasposten kompletteras med koden DBAS i fält 042, delfält #9, och beståndspost upprättas även i de fall posten avser en fritt tillgänglig databas. 

Listorna tas ut på i princip samma sätt som en nyförvärvslista, dvs med hjälp av en sökfråga i LIBRIS. Använd sökfrågesyntaxen db:DBAS bibl:[sigel] (t.ex. db:DBAS bibl:Z). Det går också bra att kombinera med organisationskod om databserna är spridda på flera sigler inom organisationen (t.ex. db:DBAS ocode:BTH).

  • Sökning kan ske från bibliotekets egen webbplats via en söklänk eller sökruta.
  • Det är också möjligt att ta ut sökfrågan via LIBRIS lättvikts-API Xsearch som ger biblioteket större möjligheter att själv redigera listutseende. För att få med de URI:er som ligger i beståndsposten, sätt parametrarna format=marcxml eller format=mods samt holdings=true och format_level=full.

Exempel på sökfrågesyntax via Xsearch:

 

 

Exempel: Referensdatabas

022 0 #a 1528-3461
040 #a S
042 #9 DBAS
082 4 #a 016.7 #2 22
222 0 ‡a ARTbibliographies modern #b (Online)
245 1 0 #a ARTbibliographies modern #h [Elektronisk resurs] : #b [(ABM)]
246 1 3 #a ABM
246 1 3 #a ART bibliographies modern
246 1 3 #a ART bibliographies modern database
246 1 3 #a ARTbibliographies modern on the web
260 #a Bethesda, Md. : #b Cambridge Scientific Abstracts (CSA), #c [1999]-
500 #a Katalogiserad 2005-02-16
505 0 #a Complete serials source list: ‡u http://www.csa.com/factsheets/supplements/artbmcomp.php
520 2 #a ARTbibliographies Modern (ABM) provides full abstracts of journal articles, books, essays, exhibition catalogs, PhD dissertations, and exhibition reviews on all forms of modern and contemporary art, with approximately 12-13,000 new entries being added each year. Dates of coverage: 1974 - current
520 2 #a Innehåll: ‡u http://www.csa.com/factsheets/artbm-set-c.php
650 7 #a Modern konst #2 sao
650 7 #a Konsthantverk##2 sao
650 7 #a Fotokonst #2 sao
655 7 #a Bibliografi #2 saogf
655 7 #a Referensdatabaser #2 saogf
776 0 8 #i Print #t  Artbibliographies modern #x 0095-0947
776 0 8 #i CD-ROM #t Artbibliographies modern on disc #x 1076-5468
776 0 8 #i CD-ROM #t Artbibliographies modern on disk (expanded ed.) ‡x 1088-8624
856 4 2 #u http://search.proquest.com/artbibliographies?accountid=46638 #z Inloggning krävs

 

 Exempel: Titelbyte (referensdatabas) 

040 #a BNB #d S
042 #9 DBAS
082 0 4 #a 011.34 #2 22
245 1 0 #a Periodicals index online #h [Elektronisk resurs]  
246 1 3 #a PIO
247 1 0 #a Periodicals contents index #f 2005
247 1 0 #a PCI #f 2005
260 #a [Cambridge, UK] : #b Chadwyck-Healey : #b ProQuest Information and Learning Company, #c [199-?]-
500 #a Katalogiserad 2004-05-24, uppdaterad 2006-02-02
520 2 #a Currently indexes over 15 million articles going as far back as 1665. Includes periodicals in English, German, Italian, French Spanish, and other Western languages
650 7 #a Humaniora #2 sao
650 7 #a Samhällsvetenskap #2 sao
650 7 #a Konstvetenskap #2 sao
650 7 #a Naturvetenskap #2 sao
655 7 #a Referensdatabaser #2 saogf
856 4 2 #u http://pio.chadwyck.co.uk/home.do #z Inloggning krävs

 

 

Exempel: Fulltextdatabas
De i databasen ingående e-tidskrifterna är normalt också särkatalogiserade i LIBRIS.

040 #a OColC #d S
042 #9 DBAS
082 4 #a 050 #2 22
245 1 0 #a Academic search elite #h [Elektronisk resurs]
260 #a Ipswich, Mass. : #b EBSCO Publishing, #c [199-?]-
500 #a Katalogiserad 2004-10-13
505 0 #a Title list: ‡u http://www.ebscohost.com/titleLists.php?topicID=380&tabForward=titleLists&marketID=
520 2 #a Provides full text for more than 2,050 publications, including more than 1,500 peer-reviewed journals, In addition to the full text, indexing and abstracts are provided for all 3,468 journals in the  collection. Offers information in social sciences, humanities, education, computer sciences, engineering, physics, chemistry, language and linguistics, arts & literature, medical sciences, ethnic  studies and more. Full text information in this database dates as far back as 1985
650 7 #a Humaniora #2 sao
650 7 #a Samhällsvetenskap #2 sao
650 7 #a Naturvetenskap #2 sao
655 7 #a Artikeldatabaser #2 saogf
655 7 #a Fulltextdatabaser #2 saogf
856 4 2 #u http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-elite #z Inloggning krävs

 

Exempel: Fritt tillgänglig fulltextdatabas
De i databasen ingående e-tidskrifterna är normalt också särkatalogiserade i LIBRIS.

040 #a S
042 #9 DBAS
245 1 0 #a DOAJ #h [Elektronisk resurs] :#b Directory of Open Access Journals
246 1 3 #a Directory of Open Access Journals
260 #a Lund. : #b Lunds universitet
500 #a Katalogiserad 2011-06-16
520 2 #a Free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals, covering all subjects and many languages.
650 7 #a Humaniora #2 sao
650 7 #a Samhällsvetenskap #2 sao
650 7 #a Naturvetenskap #2 sao
655 7 #a Fulltextdatabaser #2 saogf
655 7 #a Artikeldatabaser #2 saogf
856 4 0 #u http://www.doaj.org #z Fritt tillgänglig via databasens webbplats

    

 Webbplats

Uppdaterande webbplats annan än tidskrift, dagstidning, databas, etc. 

000 Postetikett / Leader
Medietyp: a: Text: tryck
Bibliografisk nivå: i: Integrerande resurs

008 Mediespecifika koder
Typ: w: Webbplats

 
040 #a S
042 #9 DBAS
082 0 4 #a 439.7803 #2 23/swe
084 #a Fc.7803 #2 kssb/8
245 1 0 #a Svenskt översättarlexikon #h [Elektronisk resurs] / #c redaktör: Lars Kleeberg
260 #a Huddinge : #b Södertörns högskola, #c 2009-
500 1 0 #a Katalogiserad 2009-05-13, uppdaterad 2013-12-20
520 #a Svenskt översättarlexikon är ett bibliografiskt uppslagsverk med artiklar om svenska och finlandssvenska översättare från äldsta tid till idag. Databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker.
650 7 #a Översättare #2 sao
520 7 #a Svensk litteraturhistoria #2 sao
650 7 #a Översättning #2 sao
651 4 #a Sverige
655 7 #a Lexikon #2 saogf
655 7 #a Webbplatser #2 saogf
700 1 #a Kleberg, Lars, #d 1941- #4 edt
856 4 0 #u http://www.oversattarlexikon.se/ ‡z Svenskt översättarlexikon ‡z Fritt tillgänglig via webbplatsen

 

 

                                                          

       
Senast uppdaterad: 2011-12-09
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

LIBRIS API:er