Uppmärkning av fält 856

Minimikrav för fulltextlänk till beskriven manifestation/version av lokalt digitaliserat material

 

856 4 0 #u [fulltextlänk till beskriven manifestation/version]

 

Presenteras som klickbar länk "Läs hela" (motsvarande) i fullpost och träfflista. Finns koden DIGI i postens fält 042 #9 redovisas också att det rör sig om ett digitaliserat verk. Möjlighet ges dessutom att filtrera på e-material/digitaliserat material i olika vyer, t.ex. via träfflistans "Avgränsa träffmängd".

Valfria kompletteringar

För bästa möjliga presentation i gränssnittet - och för framtida behov - kan bibliotek som så önskar märka upp sina 856-länkar med särskilda digikoder i ett delfält #x (intern anmärkning). Fyra olika digikoder finns: digiwork (i princip samma som normallänken ovan), digipro, digihead och digipic.

1.

856 4 0 #u [fulltextlänk: leder uttryckligen till beskriven manifestation/version] #x digiwork

 

2.

856 4 8 #3 [anmärkning om länksamband] #u [länken leder uttryckligen till projektets webbplats/skyltfönster] #x digipro

 

3.

856 4 8 #3 [anmärkning om länksamband] #u [länken leder uttryckligen till huvudpost (verkets webbsida) för särkatalogiserat avsnitt/kapitel] #x digihead

 

4.

856 4 8 #3 [anmärkning om länksamband] #u [länk till bild i jpeg-format] #x digipic

Kommentarer

i) Notera andraindikator.

  • "0" avser fulltextlänk till den beskrivna manifestationen/versionen. Gäller normalfallet (minimilänkning) och fall 1
  • "8" avser annat (ej preciserat) samband och används i fall 2-4. Precisera gärna med lämplig fras i ett inledande delfält ‡3, t.ex. "Titelsida:" för koden digipic.

ii) Digikod i defält #x (digiwork, digipro, digihead, digipic) skall anges med små bokstäver

iii) Bilder till de titelsidor och liknande som biblioteket önskar visa upp i träfflista och fullpost ska lägga upp på den plats som anges i digipic-markerad 856-länk. Bildformatet ska vara JPEG, normalt i storlek 100-300 kB (även annan storlek är acceptabel, eftersom LIBRIS skalar om bilderna).

iv) Om två eller flera bibliotek digitaliserar olika exemplar av samma version eller upplaga (= samma LIBRIS-post), bör respektive 856-länk kompletteras med biblotekssigel i ett avslutande delfält #x.

856 4 0 #u http://rara.ub.umu.se/bookview
/BookViewServlet/ipac/admin/BookViewLoader.jsp?method=getIpacBook&BookId=25 #x digiwork

 

856 4 8 #3 Bild #u http://rara.ub.umu.se/bookview/BookViewServlet?method=loadPage&BookId=25&PageNo=7&Widt
h=80&Hq=ON #x digipic

 

856 4 8 #3 Titelsida #u http://www6.ub.lu.se/dobelius/BDL_Rho_047a.jpg #x digipic

 

Koden digipic kan användas för att visa upp den länkade bilden i träfflista och fullpost.

 


 

Senast uppdaterad: 2011-10-11
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se