Elektroniska resurser

Vid katalogisering av elektroniska resurser i LIBRIS följs i huvudsak det reviderade KRS kapitel 9, vilket publicerades i KKS-meddelande 1997:3/4 och 1998:3. Vissa specialtillämpningar har tillkommit för att visa hur man hanterar olika typer av elektroniska dokument tillgängliga via fjärråtkomst, samt hybridformer mellan digitalt och analogt utgivna publikationer.

Elektroniska resurser delas i den bibliografiska beskrivningen upp mellan resurser med direktåtkomst (t.ex. CD-ROM, diskett) och resurser med fjärråtkomst (t.ex. Internet, lokala nätverk). Resurserna med fjärråtkomst har betydligt mer överensstämmande beskrivning med analoga resurser än vad resurser med direktåtkomst har, därav denna uppdelning. Kodning och vissa MARC-fält skiljer dem också åt.

Förutom ovan nämnda får också digitaliserade resurser särskild behandling och redogörs för i ett särskilt avsnitt.

 

Senast uppdaterad: 2010-12-10
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Allmänna riktlinjer för katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker

E-resurser från länkserver till LIBRIS