Utbildning

Kungl. biblioteket arrangerar ett par gånger varje år en grundkurs i katalogisering av äldre tryck i LIBRIS. Med äldre tryck menar vi det material som har framställts i handpress vilket omfattar allt tryckt material före 1830.

Kursen vänder sig till dig som har förkunskaper om LIBRIS-katalogisering, till exempel genom att ha deltagit i KB:s grundkurs i detta ämne. Inga förkunskaper om katalogisering av äldre tryck krävs.

Kursen inleds med övergripande information om produktionsförhållandena under handpresstiden, en nödvändig kunskap för att kunna katalogisera detta material på ett konsekvent sätt. Huvuddelen av kursen ägnas sedan åt genomgångar av viktiga fält, främst 245, 260, 300 och 561-563.

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar.

Nästa kurstillfälle: 26-27 oktober 2011Anmäl dig här 

Senast uppdaterad: 2009-11-18
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Lektion i katalogisering av handpresstryck / Gunilla Jonsson