Äldre tryck


510

Här anger man källor som nämner ett visst exemplar. Källan kan vara en bibliografi eller en katalog. Referensen till källan ska vara kortfattad och standardiserad.

Fältet förekommer ofta i utländska poster och det får absolut inte tas bort! Mycket viktig information, inte minst för inkunabler och 1500-talstryck. I LIBRIS förekommer fält 510 förmodligen alltid i ISTC-poster.

Tänk på att referensen enbart gäller specifika exemplar. Övriga källhänvisningar läggs i fält 500.

En ny version av Standard Citation Forms finns sedan ett år tillbaka på webben. En nyhet från tidigare utgåvor är att man inte bara ska ange efternamn. Huvuddelen referenser i LIBRIS är förstås gjorda enligt den gamla modellen. 

En referens i LIBRIS-post enligt tidigare utgåva av SCF: 

510 4 #a VD17 14:052619Q

 

Samma referens om den hade skapats enligt nya utgåvan av SCF:

510 4 #a Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVII. Jahrhunderts (VD 17) 14:052619Q 

 

Många referenser i en LIBRIS-post enligt tidigare utgåva av SCF. Det hade blivit ett mycket omfattande fält om referenserna hade lagts in enligt den nya utgåvan:

510 4 #a Goff C107; H 4367*; Pell 3220; IBE 1419; IGI 2424; IBP 1391; Sajó-Soltész 894; Mendes 327; Madsen 1001; Sallander 1667; Sack(Freiburg) 905; Walsh 1397; Oates 1463; Sheppard 2906; Pr 3660; BMC IV 84; BSB-Ink C-90; GW 6016

 

 

  

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se