Äldre tryck


082

DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation)

KB övergick 2011 till att klassificera enligt DDK. Se DDK under Klassifikation i vänstermarginalen.

Det gäller även äldre tryck. Precis som tidigare för SAB så anger KB en djup klassifikationskod om sådan finns i Dewey. En grund klassificering räcker om det saknas en passande kod för det ämne som behandlas.  

KB fortsätter att ange en grund SAB-kod vid primärkatalogisering av titlar som ryms inom Collijn- eller SB17-projektet. Se fält 084.

 

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se