Äldre tryck


730

Biuppslag - Uniform titel

Allmänna anvisningar

Om ett tryck utan primär upphovsman har en titel som avviker från en eventuell uniform titel ska den uniforma titeln läggas till i fält 130. I fält 730 anger man övriga ingående titlar utan primär upphovsman, så kallade analytiska biuppslag.

Läs mer om biuppslag på uniforma titlar i fält 730 (allmänna anvisningarna i verktygslådan).

Evangelier och epistlar

Evangelier och epistlar ingick i SB17-projektet. Om de var utgivna tillsammans med psalmboken angavs en standardiserad titel för evangelierna i fält 740. Den inleddes med Evangelier och epistlar, därefter tryckåret (inte året när verket stadfästes) och tryckorten. Separat utgiven evangeliebok får däremot en egen post och titeln anges i fält 130

 

SB17-post:

740 0 #a Evangelier och epistlar 1763 Jönköping

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se