Äldre tryck


740

Biuppslag - Titel

Allmänna anvisningar

I fält 740 anger man övriga titlar som någon kan tänkas söka på, till exempel titlar som kan stavas på olika sätt, titlar som inleds med siffror eller uniforma titlar som inte är allmänt erkända.

Varianttitlar som förekommer i trycket placeras i fält 246, till exempel rygg- och omslagstitlar.

Titlar i samlingsverk, flerbandsverk etc. placeras huvudsakligen i fält 505.

Analytiska biuppslag för uniforma titlar utan upphovsman placeras i fält 730.

Alternativa titlar:

245 1 0 #a Breuiariū [secundu]m ritum alme ecclesie Arosiensis
740 0 #a Breviarium Arosiense
 

Titlar som kan stavas på olika sätt:

245 1 0 #a Jern-buren
740 0 #a Jernburen
740 0 #a Järnburen

 

Felaktigheter i trycket:

245 1 4 #a The hisorie [sic] of Quintus Curtius
740 4 #a The historie of Quintus Curtius
 

Ligaturer i början på titeln:

245 1 0 #a Bemerkungen über Ruszland in Rücksicht ...
740 0 #a Bemerkungen über Russland in Rücksicht

 

245 1 0 #a Ariadnens, königlicher Printzessin von Toledeo ...
740 0 #a Ariadnens, königlicher Prinssessin von Toledeo ...

 

Citering av Uu/Vv samt UUuu/VVvv. Gör gärna titelbiuppslag på normaliserad titel om bokstäverna u och v förekommer tidigt i referenstiteln. Läs mer i fält 245:

245 1 0 #a Carolo. XII. Perpetvvm. Trivmphatori.
740 0 #a Carolo. XII. Perpetuum. Triumphatori. 

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se